ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

aleris sykehus og medisinsk senter i stavanger har inngått avtale med helse vest ­innen ortopediske operasjoner


Nå trenger du ikke vente lenger!

Tekst: Helene Stenhaug

Foto: Susan Jane McLinden


Publisert: 07.03.2015

Kyndig legekunnskap samlet på én seng – fra venstre Stine Murray-Larsen , Tina Sandvik, Odd Larsen, ­Annelise Kjellsen, Allan Larsen, Bente Smith Røisland.


Fakta:

Aleris
Hva: 

Aleris Sykehus og ­Medisinske senter 

er en private helseaktør som tilbyr hele bredden i ­pasientforløpet; fra ­diagnostikk og utredning til ­behandling og oppfølging. Aleris er Norges største sykehus innen overvekts­kirurgi og har landets ­eneste private kreftsenter, dit ­pasienter kommer fra hele landet.


Aktuell med: 

Avtale med Helse Vest om ­ortopediske operasjoner. Du kan velge Aleris via Fritt Sykehusvalg, 
og betaler kun egenandel.


Hvor: 

Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger, 

i Stadionparken


Kontakt: 

51 57 75 50 


Web:

www.aleris.no/stavanger


Facebook: 

Aleris Helse, Stavanger

Det er ingen hemmelighet at det kan være lange ventelister i det offentlige helsevesenet. Ortopedisk kirurgi er ett av områdene hvor det ofte er lang ventetid. Her står pasientene på venteliste gjennom uker, måneder og kanskje år, før de får hjelp. Heldigvis finnes fritt sykehusvalg. Avtalen mellom Helse Vest og Aleris gir deg som pasient muligheten til å velge hvor du ønsker å få behandling. Du får time raskt, og betaler kun vanlig offentlig egenandel.

– Aleris er en støttespiller til syke­huset. Denne avtalen gir oss mulighet til å redusere vente­listene og samtidig gi pasientene muligheten til å velge, forteller Hanne Barkved, leder ved Aleris i Stavanger.

Aleris er et av ­Skandinavias led­ende private helse- og omsorgs­foretak. Det private syke­huset ønsker å være både et supplement til, og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgs­tjenestene der det er behov. For snart ett år siden ble Aleris Sykehus og Medisinsk senter etablert i Stadionparken ved Jåttåvågen i Stavanger.

Her finnes blant annet hudleger, kardiologer, allmennlege, gynekolog, plastikk kirurg, gene­rell kirurg, egen anestesilege i full stilling, samt ortopeder. Innenfor sistnevne fagområde har Aleris avtale med Helse Vest.

Hva innebærer fritt sykehusvalg?

Først og fremst gir det deg som pasient mulighet til å velge sykehus – uavhengig av hvor du bor i landet. Hvis du for eksempel bor i Haugesund, Bergen eller Oslo, har du fremdeles mulighet til å velge Aleris i Stavanger. Det er ditt valg.

Da det offentlige som regel har lange ventelister, kjøper de regionale helseforetakene tjenester fra private sykehus, som da inngår i fritt sykehusvalg. Det betyr at du som pasient slipper å vente. Aleris konkurrerte med de andre private sykehusene i regionen, og vant.

– En viktig årsak til at vi vant anbudskonkurransen er vår kvali­tet og våre gode resultater.

– Vi er derfor veldig stolte over å ha vunnet anbudet innen ortopedisk kirurgi. Pasientene kommer til svært dyktige kirurger her hos Aleris, forteller Barkved. Ved valg av et privat sykehus via fritt sykehusvalg, betaler du det samme som du ville ha gjort ved et offentlig sykehus – altså kun egenandel.

Meget dyktige ortopeder

Ortopedene hos Aleris har lang og solid erfaring. Velger du ­Aleris via fritt sykehusvalg ­havner du hos noen av Skandinavias beste ortopeder.

Overlege, dr med. Allan ­Larsen er spesialist i orto­pedisk ­kirurgi. Allan er dansk, og har sin arbeids­erfaring fra både ­Danmark, Norge, England og Spania. Selv er han veldig fornøyd med å arbeide i Norge.

– Nordmenn er så behagelige av natur. Jeg trives svært godt med norske kollegaer og pasi­enter, sier en smilende dr. ­Larsen.

Hans spesialfelt er artro­skopisk kirurgi i kne og ankel, behandling av korsbåndskader, leddbruskskader samt hånd- og fot-­operasjoner. Han har lang kirurgisk erfaring med mer enn 15.000 kikkhullsoperasjoner og mer enn 1000 korsbånds­operasjoner. Tidligere arbeidet han som overlege med idrettsskader og hadde ansvaret for brusktransplantasjoner og bruskforskning ved Aalborg Universitetshospital. Dr Larsen er i Norge tilknyttet Bergen ­Universitet som veileder for doktorgrad-kandidater innenfor korsbåndskirurgi. Han har også et samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus med forskning innenfor samme område. Allans filosofi handler om at pasienten er i sentrum.

– Pasienten skal føle seg trygg på kirurgen og ha tillit til at legen vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe pasienten. Det er veldig viktig for meg at pasienten føler seg godt informert og forstår hva som skjer, sier Allan Larsen.

Aleris har også andre dyktige ortopeder. Dr. Carlos Rivero Siri har lenge jobbet på Aleris syke­hus i Trondheim og nå også ­Stavanger. Samtidig er han overlege og veileder i skulderkirurgi på Danderyds Sjukhus i Stockholm. Hans spesialitet er innen kikkhullsteknikker for operasjoner i skulder, albue og kne. I løpet av de siste 12 årene har han utført 4-5000 skulderkirurgiske inngrep. ­Rivero Siri er opptatt av hele livssituasjonen til pasienten.

– Det er viktig å se hvordan en skade påvirker hele pasientens livssituasjon; arbeid, familie og fritid. Behandlingen må alltid bygge på at pasienten selv er med og får velge hvordan det skal gjennomføres, sier Carlos Rivero Siri.

Du kan lese mer om orto­pedene og deres imponerende erfaring inne på Aleris sin nettside.

Hvordan velger jeg Aleris?

Først vil din fastlege, eller en av allmennlegene hos Aleris, under­søke deg. Dersom de finner indikasjon på videre utredning, vil du få henvisning. Her kan du velge Aleris. Det er en fordel om du allerede har tatt røntgen eller MR fra før, og disse bildene sendes over til ortopeden. På denne måten kan ortopedene utrede deg godt i forkant av den første konsultasjonen.

Hva om jeg allerede venter på operasjon?

Da kan du ta kontakt med ­Aleris eller det aktuelle sykehuset der du venter, og be om at hen­visningen blir flyttet til Aleris. Det er ditt valg, men du kan kun stå på venteliste ved ett sykehus.

Kan jeg få hjelp?

Avtalen omfatter en rekke dag­kirurgiske operasjoner innen kne, fot, hånd, skulder og albue. Hvis du ser på skjemaet her på siden, gir det et innblikk i dagens statistikk innen de aktuelle operasjonene. Gå inn på www.frittsykehusvalg.no for å lese mer.

– Vi hos Aleris håper å gjøre flere pasienter og leger oppmerksomme på denne muligheten. Vi har korte ventetider fordi vi er nyetablerte i Stavanger og ikke alle kjenner til muligheten for å komme til oss. Alle for­tjener ­behandling snarest mulig, ­avslutter Barkved.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no