ANNONSE

MOTOR

Vil få flere til å feste beltet i bussen

Kilde: Statens Vegvesen

Foto: Colourbox


Publisert: 07.03.2015

Kun 36 prosent av de som kjører buss med belte, bruker beltet. Nå skal Statens vegvesen få flere til å feste beltet i bussen.

Til sammenlikning er det 97 prosent som oppgir at de bruker belte i bilen. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra Statens vegvesen

I 2013 ble tre drept, åtte hardt skadd og 45 lettere skadd i forbindelse med buss­ulykker.

Like viktig

– Det er like viktig å bruke belte i buss som i bil. Selv om nesten alle bruker belte i bilen, er det mye som tyder på at de gode vanene ikke blir med over i bussen. Vi mener derfor det er behov for å gjøre busspassasjerene mer bevisste på hvor viktig det er å bruke belte, sier kampanje­ansvarlig i Region vest Anne Margrethe Bøe.

Flere undersøkelser og kartlegginger utført av Statens vegvesen, tegner bilde av at det fortsatt finnes noen «frisoner» for bilbeltebruk. Bussen ser ut til å være «frisone» nummer èn. Statens vegvesen vil derfor denne uken gå om bord i ­bussen, for å gi passasjerene god informasjon om hvor viktig det er å bruke belte, og i tillegg registrere antallet passasjerer med og uten belte.

Ikke en privatsak

Beltet holder oss på plass i setet, slik at vi ikke er til skade for andre om det skulle skje en ulykke.

– Få vet hvor farlig det er at de andre på bussen ikke bruker belte. Det vi ofte ser i ulykker, er at passasjerene blir kastet rundt i eller ut av bussen. På den måten kan passasjerene gjøre stor skade på både seg selv og hverandre. Du bruker også belte for å ta vare på de du reiser sammen med, sier Bøe.

Felles løft

Det er heldigvis få som blir drept ­eller hardt skadd i bussulykker, men en gjennom­gang Statens Havari­kommisjon for Transport har gjort av beltebruk i bussulykker de senere årene, har vist at de fleste som mistet livet eller ble hardt skadd, ikke hadde brukt belte.

Fakta om bilbelte i buss

Det er påbudt å bruke bilbelte i alle ­kjøretøy der det er montert.

Dette sier lovverket: lovdata.no/­dokument/SF/­forskrift/1979-09-21-7

Nyregistrerte busser i klasse 2 og 3 blir ikke godkjent uten at det er montert belte. Dette gjelder ekspressbusser, turbusser, flybusser og liknende.

Det er kun klasse 1-bussene, de såkalte bybussene, som i dag blir registrert selv om de ikke har monterte ­belter. Unntaket er f.eks. skolebusser, om fylkes­kommunen har satt krav til at skolebussene i fylket skal ha belter.

Det er heldigvis få som blir drept eller hardt skadd i bussulykker, men en gjennomgang Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har gjort av beltebruk i bussulykker fra 2005 til 2013, har vist at de fleste som mistet livet eller ble hardt skadd, ikke hadde brukt belte.

Registrerte personskader i forbindelse med busser som har vært involvert i ulykker fra 2009-2013:

2009: 1 drept, 3 hardt skadd, 
68 lettere skadd

2010: 1 drept, 1 hardt skadd, 
78 lettere skadd

2011: 0 drept, 4 hardt skadd, 
58 lettere skadd

2012: 0 drept, 2 hardt skadd, 
63 lettere skadd,

2013: 3 drept, 8 hardt skadd, 
45 lettere skadd


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no