ANNONSE

Min mening

Finanstilsynet roter det til

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Publisert: 21.03.2015

Prognose om svakere norsk økonomi i fremtiden, gjør at regjeringen har bedt finanstilsynet om å komme med forslag til tiltak som kan holde boligprisene nede. Poenget er å dempe husholdningenes lyst til å låne penger. Nå har Finanstilsynet kommet med en rekke forslag til lovendring, som skal redde alle låntakere fra ­fremtidig ulykke. Forslagene går blant annet ut på at låntakere ikke kan låne mer enn 85 % av boligens kjøpesum, og det skal være 2,5 % avdrag hvert år. Jeg sier det med én gang. Her må politikerne holde seg borte. Fordi forslaget vil medføre økte bolig­priser og større klasseskille i Norge.

La banken gjøre jobben sin

I Norge er vi svært preget av at myndighetene skal gripe inn i alles hverdag med forskrifter, reguleringer og tiltak som styrer våre handlinger og beslutninger. I noen sammenhenger er dette positivt, men finnes det ingen grense for hva politikerne skal lage lover for? Hva blir det neste? Ny lov om maks 3 ferieturer til utlandet i året, dersom ikke ferien kjøpes med oppsparte midler? Det er bankens penger som lånes ut, og hvem andre er i bedre stand til å avgjøre om forbrukeren kan betjene låneopptaket? Hva ønsker vi å skape? Et svart marked for toppfinansiering? Det er ikke boligprisene og låneopptak til kjøp av bolig som ødelegger. Hvorfor ikke heller sette fokus på kortsiktige kreditter og forbrukslån? Den lokale banken er den som best kan vurdere dette sammen med kunden. I tillegg må vi ikke glemme at i store deler av Norge er prisbildet helt annerledes enn i storbyene.

Boligprisene er for lave

Det er ingen tvil om at boligprisene har økt kraftig de siste årene, men det er viktig at de i store deler av landet fortsetter å stige. De er faktisk for lave. Hvordan er det mulig å mene dette? Gjennomsnittlig pris i Stavanger på 900 boliger som i skrivende stund ligger ute på Finn er 42.000 pr kvm. I Oslo er tilsvarende tall 47.000 pr kvm. De neste årene vil befolkningen i Norge øke betydelig. Prognosen fra SSB er at vi innen 40–50 år vil ha vokst til nærmere 7 millioner. I Oslo alene er prognosen at i løpet av 15 år vil befolkningen øke med 40 %. Å bygge nytt vil være nødvendig, men så lenge prisen på brukt er mye lavere enn nybygg, vil det bli bygget for lite. Dermed øker prisene. Prisen på nye boliger varierer mye, men i de største byene er det vanskelig å finne attraktive nye boliger under 55.000 pr kvm. Boligprisene er for høye når de nærmer seg prisene for nybygg, men der er vi ikke ennå.

Innfør fradrag for leie

Å komme opp med 15–20 % egenkapital for unge og nyetablerte er i mange tilfeller svært vanskelig. De fleste er avhengig av hjelp hjemmefra, men ikke alle har foreldre som kan hjelpe. Banken bør få bestemme. Politikerne bør heller se på rentefradraget for bolig nr 2 eller 3, og i tillegg innføre fradrag på selvangivelsen for husleie som betales. I dagens situasjon blir det ekstra dyrt å «være fattig». Eier du egen bolig får du fradrag for rentekostnadene som jo egentlig er din husleie. Leier du en bolig har du absolutt ingen fradrag for kostnadene med å bo. Det er urettferdig og skaper et økt klasseskille. Forslagene fra finanstilsynet vil ta bort mange fra boligmarkedet, som igjen gjør at færre vil kjøpe nye boliger, og som til slutt vil føre til høyere boligpriser etter hvert som befolkningen øker og trekker mot byene.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no