ANNONSE

SPORT & FRITID

Bergefjellet

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Turgleder for folk flest», 
Dreyer Bok


Publisert: 21.03.2015

En kan ikke unngå å legge merket til Bergefjellet når en reiser med fergen fra Lauvik i Høgsfjorden. Fjellet ­reiser seg bak tettstedet Forsand, som ligger ved innløpet til Lysefjorden.

Den merkede stien går opp på Forsandsiden av fjellet. Dette er en hard tur med en fantastisk utsikt som premie.

Fra bedehuset på Forsand går en tilbake (mot broen) til gjerdeklyver og skilt på andre siden av veien. På skrå over et hestebeite begynner oppstigningen. Det er lurt å starte pent, for det er bratt når en skal opp disse ca. 581 høyde­meterne til Bergefjellet. Til å begynne med går stien ­gjennom kratt og tett skog, så det er viktig å følge ­merkingen. Etter hvert som det blir brattere, blir stien tyde­ligere. Stien krongler seg gjennom steinur opp mellom bjørketrærne. Der skogen blir tynnere, får man en smakebit av ut­sikten. Rådyr og orrfugl kan en være heldig å treffe i lia oppover. ­Kanskje får en øye på en ørn svevende over Forsand­bygda. Den sjeldne sylemosen kan en også være heldig å finne på Bergefjellet. Når en kommer over skogen, blir det litt mer moderat stigning et stykke før det fort­setter bratt oppover. ­Etter hvert kan en se ned på de grønne ­jordene i ­Grøndal. Det markante fjellet Uburen ligger like bortenfor. Sagnet sier at i fjern fortid ble unger som ikke var helt som de skulle, kastet utfor Uburen. Først kommer en til et skilt med «Topp 572» som er et utsiktspunkt som skygger litt for det andre utsiktspunktet ­lengre oppe. Den merkede stien går opp til den lille varden på Bergefjellet. Varden på utsiktspunktet hvor merket sti ender, er ikke stor. Store signalspeil er også ­montert her oppe på fjellet. Selve toppen av fjellet er vel 6 meter høyere og ligger like bak, men der er mindre utsikt ned mot Forsand.

Utsikten er fantastisk utover Forsand og landet på begge sider av Høgs­fjorden. Forsandsundet med Forsand og ­Oanes på hver sin side ligger i innløpet til ­Lysefjorden.

Den merkede stien fra Forsand kan følges videre fra Bergefjellet via Vika­stakken og ned til Dørvika ved Lysefjorden. Da er det en fordel å ha to biler eller ha ordnet med transport tilbake til Forsand. Synes en at turen har vært lang nok, går ­returen ned samme vei som en kom opp.

Hvordan komme dit:

Følg Fv-316 fra Sandnes til Høle og ­videre til Lauvik. Fra Oanes kjører en over Lysefjordbrua til Forsand. ­Parkering ved Bedehuset.

Turen er omlag 6 km og tar rundt 5 timer.

Vanskelighetsgrad: 5 støvler


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no