ANNONSE

HUS & HAGE

til alle med fjernvarme & vannbåren varme i bolig


Nytt serviceselskap er etablert!

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Paulo Pagani og Rogaland EOS


Publisert: 21.03.2015

Stadig flere boligfelt bygges med innlagt vannbåren varme. Hvem tar servicen?


Fakta:

Rogaland ­Energi og Service AS

HVA:

Vannbåren varme sprer om seg i boliger og forretningsbygg. Rogaland Energi og Service følger opp med justeringer, service og reparasjoner på alle varmeanlegg. Selskapet tilbyr også Bauer vannbehandlingsystem og rådgivning innen fukt og fukt­problematikk i bygninger.


HVOR:

Sola


KONTAKT:

Telefon: 40 67 60 70

E-post: post@rogalandeos.no


WEB:

www.rogalandeos.no

Det bare måtte komme. I kjølvannet av fjernvarmeutbyggingen som Lyse og andre aktører har bygd utover hele regionen vår, var det helt naturlig at noen grep fatt i problemstillingen: Hva skjer når brukeren trenger hjelp med justeringer, reparasjoner eller service? Hva når fjernvarme­ og gulvvarmeinstallasjonen ikke er innregulert? Hva når teknikken ikke virker? Kan rørleggeren komme tilbake og stå for eksperthjelpen? Kanskje, kanskje ikke!

Etter å ha arbeidet med fjernvarme de siste 5 år, og varme- og kjøle­anlegg tidligere, var Atle Madsen ikke i tvil – det vil bli behov for ekspertise innen denne bransjen, og dermed ble Rogaland Energi og Service AS etablert. Med en nyansatt dansk energi-spesialist innen fjern­varme er de godt rustet for å ­hjelpe boligeiere med deres fjern­varme- og gulvvarme-anlegg.

Nå har «alle» nybygg vannbåren varme

Det vil si at huseiere – enten det gjelder store forretningsbygg ­eller boliger for én familie – må ha et forhold til driften av små ­eller store varmeanlegg. Og da er vi fristet til å si: Riv ut denne ­siden av Lokalavisen og ha den liggende. Behovet for hjelp og service på fjernvarme­, gulvvarme­ og solvarmeanlegg kan dukke opp når som helst og jevnlige servicer og kontroller vil være det beste for en god energi­økonomisk drift.

Få mer ut av fjernvarmen din

Rogaland Energi og Service har teknikere som er utdannet innen fjernvarme og er godkjente ­etter den danske fjernvarmeordning – og de hjelper deg å holde din fjernvarmeinstallasjon i toppform. Det er med ditt fjernvarme­anlegg som med din bil: Det er smart å justere og vedlikeholde teknikken med jevnlige servicekontroller. Og dess bedre du utnytter fjernvarmen, desto mindre blir regningen. Å investere i vedlikehold er riktig vei mot energioptimalisering.

Dårlig innregulert eller manglende innregulering?

Med et dårlig, eller ikke, innregulert fjernvarme- og gulvvarmeanlegg kan du ha en besparelse mellom 10-15 % på din fjernvarmeregning hvert år, hvis du får dette inn­regulert. Hvis du i tillegg skifter ut «gammel» sirkulasjons­pumpe med ny energi­effektiv pumpe, kan du spare mellom 400-600 kr/år i strømutgifter. Så her er det ­penger å spare, både for for­bruker og varmeprodusent.

Kvalitetssikret service og vedlikehold

Rogaland Energi og Service AS sørger for at din fjernvarme­installasjon fungerer så optimalt som mulig. De tilbyr fast service­abonnement med ettersyn årlig eller annethvert år. Da får du den varmekomfort du ønsker – med minst mulig energi­forbruk. ­Selskapets energi­teknikere har gjennom­gått en spesiell utdannelse i Danmark (hvor ­fjernvarme har vært benyttet mye lenger enn i Norge). Utdannelsen er din garanti for at kvaliteten av servicearbeidet lever opp til den beste økonomiske drift av din fjernvarmeinstallasjon.

Vil du vite mer om fast serviceavtale?

Ta kontakt med Rogaland Energi og Service på tlf 40 67 60 70 
eller e­post: post@­rogalandeos.no
Du kikker der inn på 
www.­rogalandeos.no – der ser du hva serviceavtalen dekker og hva den koster.

Vannbehandling uten kjemikalier

Rogaland Energi og Service er også forhandler av Bauer vann­behandlingssystem som forlenger vannbårne varme- og kjøle­systemers levetid og reduserer oppvarmings- og kjøleutgifter. Det sikrer høy vannkvalitet i varme- og kjølesystemer – altså høyst aktuelt for både industri, hotell, storkjøkken, offentlige bygninger som sykehus, skoler etc. – og i bolighus.

Bauer Water Technology beskytter rørsystemet mot innvendig ­korrosjon og rust, reduserer bakterieveksten, stopper ­dannelse av kalkavleiringer og løser opp fortettinger slik at rør som nesten var gjengrodde, får tilbake vannføringen. Uten bruk av ­kjemikalier.

Med Bauers vannbehandlingsutstyr er du sikret en utsøkt vannkvalitet i så vel tappekranen som i varme- og kjølesystemer.

For mer info – ta kontakt med Rogaland Energi og Service på telefon 40 67 60 70 og les mer på www.rogalandeos.no under vann­behandling.


Fuktrådgivning

Rogaland EOS har gjennom flere år arbeidet med fukt­problematikk i bygninger og har opparbeidet en ekspertise og erfaring som du som huseier eller byggeier kan dra nytte av hvis du tror, eller vet, at du har et fuktproblem. Selskapet utfører fukt­befaringer og kommer med råd og veiledning på løsninger for ditt problem. Se mer for priser og type fuktbefaring eller fuktkontroll på hjemmesiden. Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no