ANNONSE

Du store verden

Riftdalen

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Colourbox


Publisert: 21.03.2015

Riftdalen i Øst-Afrika er en enorm kløft i Jordens skorpe og et av de mest markerte geologiske ­trekkene ved vår planet. Utsikten fra ­toppen av den bratte åssiden på den ene siden åpnbarer et fantastisk ­panorama over en dyp, flatbunnet dal. Enkelte steder er dalen for vid til at man kan se den andre siden.

Riftdalen er et enormt ­geografisk ­system av forsenkninger og store ­sprekker som oppsto på grunn av at de ­afrikanske og arabiske kontinental­platene beveget seg bort fra hverandre for omkring 35 millioner år siden. Oppsprekkingen fort­setter og om 50 millioner år vil Rødehavet kanskje trenge helt ned til det sørlige Afrika fra Etiopia.

Fra Midt-Østen og sørover

Riftdalen inngår i et system som ­strekker seg 6000 kilometer fra Syria til det ­sentrale Mosambik. Forsenkningens bredde varierer mellom 30 og 100 kilometer, og dybden mellom noen få hundre meter til flere tusen meter.

Den nordligste delen av ­Riftdalen ­utgjøres av dalen ­omkring Jordan­elva som flyter sørover gjennom ­
Huladalen og Genesaret­sjøen ned til Dødehavet. Sør for ­Dødehavet utgjøres riftsystemet av Wadi Arabah som avløses av Akababukten og Rødehavet.

Arabia og Afrika hang sammen

Den sørlige enden av Rødehavet danner et brudd i Riftdalen. Innen ­Riftdalen skilte Arabiske halvøy og Afrikas horn fra hverandre, hang disse kontinentene sammen. Sørvest fra Djibouti fort­setter ­Riftdalen inn på det afrikanske kontinentet der den deler det etiopiske høylandet i to deler.

Riftdalen deler seg

i en østlig og en vestlig gren

Den vestre Riftdalen rommer flere av Afrikas høyeste fjell: Virungafjellene, Mitumbafjellene og Ruwenzori­fjellene. Dessuten rommer de Afrikas største og verdens dypeste sjøer – blant ­annet ­Tanganyikasjøen (opptil 1470 meter dyp), Victoriasjøen, verdens nest største ferskvannsreservoar og de ­andre Store sjøene.

Riftdalen i Kenya er dypest nord for Nairobi. Forsenkningen ­mangler utløp mot havet, noe som gjør at sjøene der har høyt saltinnhold etter­som fordampningen tar bort vannet men ikke mineralene i det. ­Magadisjøen i ­Tanzania består nesten helt av soda (natriumkarbonat) og Elementeita­sjøen, ­Baringosjøen, og Nakurusjøen er alle sterkt alkaliske.

Eget kontinent i øst?

Den østafrikanske Riftdalen fortsetter å utvides. Den geotermiske aktiviteten har gjort at litosfæren bare oppnår en tykkelse på 20 kilometer mot de normale 100 kilometer under jordens kontinenter. Innen noen få millioner år kommer trolig litosfæren til å sprekke opp og østre Afrika vil danne et eget kontinent med en ny midthavsrygg i mellom.

Gjennom den vulkanske ­aktiviteten og den store konsentrasjonen av ­«hotspoter» (varmepunkter gjennom en søylestrøm) i området har det oppstått fjell som Kilimanjaro, ­Karisimbi, Nyiragongo, Meru og Elgon samt høysletta i Tanzania med den ennå aktive vulkanen Ol Doinyo Lengai.

Godt bevarte levninger

I Riftdalen har mange betydelige ­antropologiske funn blitt gjort, særlig i Piedmont. Da de raskt ­eroderende høyslettene fyller ­forsenkningene med sedimenter, har et miljø oppstått som meget godt ­bevarer levninger etter mennesker og dyr. Bein etter flere hominider (de store apene), blant ­annet den såkalte Lucy som ble ­oppdaget av ­arkeologen Donald Johanson, et nærmest full­stendig skjelett etter en ­australopithecus (en utdødd slekt av førmennesker).

Neste gang: Potala-palasset


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no