ANNONSE

SAMFUNN

Tenk brannsikkerhet også på hytta

Tekst: Bente Henriksen, informasjonskonsulent Rogaland brann og redning IKS

Kilder: Norsk brannvernforening, Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap, Rogaland brann og redning IKS.


Publisert: 21.03.2015

Mange glemmer at kravene til brannsikkerhet på hytta er de samme som hjemme. Det første du bør gjøre ved ankomst på hytta er å sjekke at røykvarsleren fungerer og at slokkeutstyr er på plass og i orden.

Stearinlys og peiskos er ofte en del av hytte­kosen, men åpen flamme er en ­hyppig kilde til brann.

Dårlige kokeanlegg, feil fyring og ­mangelfulle skorsteiner/ildsteder ligger også høyt på lista over årsaker til brann i hytter. Tidlig varsling kan være liv­reddende når ulykken først er ute, et godt tips kan derfor være å ta med nytt batteri til brannvarsleren når du drar på hyttetur.

Sjekk røykvarsleren

Det viktigste livreddende brannvern­tiltaket på hytta er røykvarsleren. De samme kravene gjelder for hytter, fritidseiendommer og boliger: minst én fungerende røykvarsler i tillegg til brann­slokkeapparat eller brannslange.

Ofte vil det være behov for flere røykvarslere, slik at varsel om brann høres godt på alle soverom. Ved ankomst til hytta bør du sjekke at røykvarsleren ­virker, og eventuelt bytte batteri. En under­søkelse i regi av Tryg Forsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening i 2011 viste at så mange som 150.000 hytter kan mangle fungerende røykvarsler.

Kontroller gassen

Det blir stadig mer vanlig å benytte gass til ulike formål på hytta, blant annet til generell oppvarming og drift av propankjøleskap og vannvarmere. Utstyret bør kontrolleres og rengjøres ved jevne ­mellomrom. Særlig utsatt er brennere som er plassert nær gulvet. Før gassapparatet tas i bruk bør man også sjekke at slanger og koblinger er tette.

Dette gjør man ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser er det lekkasje. I så fall må ventilen stenges. En god regel er å bytte ut slangen minst annet hvert år. De må uansett sjekkes jevnlig, og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Slangene som brukes skal være beregnet for gass.

Vedlikehold

Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr dersom dette ikke regelmessig blir vedlikeholdt. Batteriet i røykvarsleren bør byttes minst en gang i året. Pulverapparatet bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Redde, varsle, slokke

Ved en brann er det viktigste å sørge for at alle kommer seg sikkert ut av hytta. Branner varsles til brannvesenet på nødnummer 110. Dersom brannen ikke er blitt for stor, kan man forsøke å slokke selv, men uten å utsette seg selv eller andre for fare.

Lag din egen nødplakat

Hvert år rykker norske brannvesen ut til mellom 100 og 150 hyttebranner. Mange hytter mangler presise adresser, og dårlig stedsangivelse kan forsinke redningsmannskapene og få store konsekvenser. På nett­sidene til Statens kartverk kan alle lage sin egen nødplakat, som bør henges godt synlig på hytta. På plakaten framkommer geografisk posisjon i et kartutsnitt, og GPS-koordinatene kommer automatisk fram.

Sjekkliste for hytteturen

• Har du installert røyk­varsler på hytta? Husk å ta med batteri.

• Har du brannslokke­apparat eller husbrannslange på hytta?

• Ha mobiltelefon lett tilgjengelig, slik at du kan ringe etter hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon. Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 110

• Sjekk at fyrings­anlegget er montert etter ­produsentens ­anvisninger og at skorsteinen er intakt. Spør fagfolk.

• Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen.

• Sjekk at kokeanlegget er i god stand. Har du ­propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på ­slanger, rør eller koblinger.

• Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske ­apparater er i god stand.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no