ANNONSE

Du store verden

Nazcalinjene

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Colourbox


Publisert: 18.04.2015

Nazcalinjene er en samling på over 300 geoglyfer som ligger i Nazca­ørkenen i Peru. Dette kunstverket befinner seg i et ekstremt tørt ­område på over 500 kvadratkilometer og strekker seg ut mellom byene Nazca og Palpa. Linjene ble laget av nazcakulturen mellom år 200 og år 600 etter Kristus.

Linjene danner mange slags mønstre. Disse mønstrene forestiller blant annet en kolibri, øgle, edderkopp og en ape. Selve bildene kan bare ses ovenfra. Derfor gikk det flere hundreår før man oppdaget at linjene dannet bilder. Det gjettes på at nazcaindianerne lagde bildene til gudene de tilba, men ingen vet helt sikkert.

Evig tørke

Linjene ble laget ved at det tynne laget av småstein ble fjernet slik at den lyse sanden under kom til syne. Man må ha brukt matematiske hjelpemidler for å få det til nøyaktig. Linjene har siden holdt seg i så mange år fordi det aldri regner eller blåser i Pampa Ingenio-ørkenen i Nazcadalen.

Fra bakken ser linjene ut til å være et nettverk av stier, men ovenfra ser de ut som en gigantisk dyrepark – en 50 meter lang edderkopp, en diger kondor, en kolibri, en øgle og en 100 meter lang ape.

Fløy indianerne?

Man har lurt på hvordan de kunne komme til nytte når de bare kan ses oven­fra. En påstand som noen har kommet med, er at nazcaindianerne faktisk kunne ta seg frem gjennom luften. I 1970-årene prøvde noen å foreta et eksperiment hvor de laget en slags varmluftballong av bare strå og plantemateriale. Det har imidlertid aldri kunnet påvises at noe slikt var kjent på nazcaindianernes tid.

Impulser fra himmelrommet?

Linjene ble i moderne tid første gang beskrevet etter å ha blitt sett fra et fjell av noen arkeologer som holdt på i et ­område i nærheten. Dette fant sted i mellomkrigstiden, og like etterpå ­begynte amerikaneren Paul Kosok å skrive om oppdagelsen. Han sam­arbeidet med tyskeren Maria Reiche, som ­arbeidet med astronomi.

Siden den gang har det vært vanlig å tenke seg at tegningene hadde sammenheng med astronomiske observasjoner. Man har likevel ikke kunnet forklare nøyaktig hvilken betydning de hadde i så måte, og mange av de teoriene som Maria Reiche kom med, synes utilfreds­stillende.

Den sprøeste teorien kommer likevel fra den kjente fantast Erich von Däniken i boken «Gudenes strategi» – han mente i kjent stil at stripene var landingsbaner for romvesener. Ja, da.

Stadig flere linjer

I den senere tid har man ved hjelp av satellittbilder funnet flere tegninger i nærheten, og utbredelsen av nazcalinjene og antallet er derfor fortsatt ukjent.

Linjene ligger på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Neste gang: Forum Romanum


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no