ANNONSE

SAMFUNN

Generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs

Tekst: Gry Solem, informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS.


Publisert: 18.04.2015

I fjor hadde vi to store gress- og lyngbranner i løpet av et par dager i april, som begge ble startet ved et uhell av turgåere. Husk å vise aktsomhet for å unngå brann. (Foto: Gert Audun Olsson, Rogaland brann og redning IKS.


Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Dette innebærer at det ikke er lov til å gjøre opp ild i nærheten av skog og mark.

- De fleste er flinke til å følge disse bestemmelsene og viser godt bål-vett når de ferdes ute i naturen. Dessverre ser vi at mange skog-, kratt- og gressbranner skyldes uvettig oppførsel med ild i naturen. Disse kan få alvorlige konsekvenser, sier Frode Strøm, avdelingsleder brannforebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS.

I Sør-Rogaland er våren en av de mest kritiske gress- og lyngbrannperiodene før nytt gress og nye planter kommer opp. Ved lengre tørkeperioder hvor faren for gress- og lyngbrann er stor kan brann- og redningssjefen legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.

- De siste årene har vi altfor ofte fått erfare hva uforsiktig bruk av ild ute i naturen kombinert med et svært tørt klima kan forårsake. I fjor hadde vi to store gress- og lyngbranner i løpet av kun et par dager i april. Begge startet ved et uhell av turgåere. Gress- og lyngbranner er tidkrevende og legger beslag på store deler av brannvesenets mannskaper. Dette er ikke heldig, da det kan gå ut over andre nødstilte, sier Strøm og minner om at alle innbyggere har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann.

Husk å melde fra om 
bruk av ild utendørs

Når det er bålforbud har man ikke lov til å gjøre opp ild i skog og mark, dette gjelder så vel bål som engangsgriller. Mange kommuner har lagt til rette steder med godkjente bålplasser, her kan man gjøre opp ild til tross for det generelle bålforbudet. En kan også brenne bråte på egen eiendom så lenge dette:

– utføres forsvarlig

– ikke er til sjenanse for naboer

– skjer før mørkets frembrudd

– man melder fra om dette til brannvesenet i forkant

Hva er forskjellen på generelt forbud og totalforbud?


Generelt bålforbud 15. april til 15. september

Gjelder over hele landet. Enkelte kommuner har utvidet forbud mot å gjøre opp ild utendørs utover dette tidsrommet. 


Dette kan du gjøre

Grille i hagen din med aktsomhet

Grille på tilrettelagte og godkjente bålplasser

Grille på stranden, så lenge den er unna skog og mark

Dette kan du ikke gjøre

Grille/ lage bål i skog og mark


Totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs

Brann- og redningssjefen kan ved spesielle værforhold legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I slike tilfeller blir situasjonen vurdert slik at det ikke er trygt å gjøre opp ild utendørs, selv ikke på godkjente grillplasser. Hvis det blir lagt ned totalforbud i sesongen hvor det er generelt forbud, vil total­forbudet gjelde frem til faren vurderes over. 


Totalforbud vil bli formidlet via pressemeldinger og på brannvesenets hjemmesider. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører.


Dette kan du gjøre

Grille i din egen hage med aktsomhet

Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager. 

Dette kan du ikke gjøre

Grille i eller i nærheten av skog og mark

Grille/ tenne bål i strandsonen

Grille på tilrettelagte og godkjente bålplasser

Brenning av hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn til avfallsmottak


Dersom man ønsker å gjøre opp utenom det som er ­tillatt i ­disse to periodene kan man søke brannvesenet om ­dispensasjon til dette.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no