ANNONSE

VITENSKAP

Holdes barnet utenfor gjengen?

Tekst: Marthe Lein

Foto: Colourbox


Publisert: 18.04.2015

Det kan være frustrerende og sårende for barnet som plutselig blir stengt ute fra klikken uten at hun eller han helt vet hva som skjedde.

Uskrevne regler, inkludering eller nådeløs utestengelse. Klikkene på skolen oppstår enten man vil eller ikke. Her er noen råd om hvordan du kan hjelpe barn som enten holdes utenfor eller som selv stenger andre ute.

Gjenger eller klikker på skolen er vanlig. De uskrevne reglene kan være mange, og man kan være innenfor den ene dagen og utenfor dagen etter. Det kan være frustrerende og sårende for barnet som plutselig blir stengt ute fra klikken uten at hun eller han helt vet hva som skjedde.

Denne artikkelen er basert på informasjon fra amerikanske KidsHealth, som har omtalt fenomenet og gir noen råd om hvordan foreldre kan hjelpe til i vanskelige situasjoner.

Artikkelforfatter er barne- og ungdomspsykolog D’Arcy Lyness, som skriver at klikker ofte er på sitt mest intense i ungdomsskolen, men utfordringene med klikkene kan starte så tidlig som i 4. og 5. klassetrinn. Det er stor sannsynlighet for at barnet ditt enten kommer til å være med i eller bli stengt ute fra en klikk i løpet av skoletiden. Det går ikke an å skåne barna fra å bli utsatt for de nådeløse reglene som finnes i en slik klikk. Men du kan hjelpe til med å opprettholde selvtillit og selvrespekt mens forhandlingen i klikken pågår og lære barnet hva ekte vennskap er.

Hva er en klikk?

Venner en viktig del av barns utvikling og en forberedelse til gjensidige, tillitsfulle relasjoner vi håper de vil etablere som voksne.

KidsHealth skiller mellom vennegrupper og klikker: Vennskap vokser ut av felles interesser: idrett, aktiviteter, ulike kurs, nabolag eller familieforbindelser. I grupper av venner står medlemmer fritt til å sosialisere og være sammen med andre utenfor gruppen uten å bekymre seg for å bli utestengt. Vennene kan ikke gjøre alt sammen - og det er OK.

Men i klikken er det annerledes: noen ganger dannes klikken rundt felles interesser, men den sosiale dynamikken skiller seg fra vennegjengen. Klikken er vanligvis kontrollert av lederne som bestemmer hvem som er «inne» og hvem som er «ute». Barna i klikken gjør det meste sammen. Har man har en venn som ikke er med i klikken, kan dette føre til avvisning eller latterliggjøring. Medlemmene av klikken følger vanligvis lederens regler: hvilke klær man skal bruke eller hvilke aktiviteter man er med på. I klikken er det som regel mange regler – underforståtte eller tydelige - og et stort press for å følge dem. Barna i klikken er ofte bekymret for dette – blir de utestengt hvis de gjør eller sier feil ting eller ikke kler seg på en bestemt måte?

Når klikkene føre til problemer

De fleste barn og ungdommer må finne ut hvordan de ønsker å tilpasse seg og hvordan de ønsker å skille seg ut. Det er naturlig at barna av og til føler seg usikre; de prøver å bli akseptert og de ønsker å være sammen med de barna som er mest attraktive, kule eller populære.

Men samværet i klikken kan føre til langvarige problemer når:

Barna oppfører seg på en måte de føler er i konflikt med hva de står for eller de vet er galt for å glede en leder og for å få være med i gruppen.

Gruppen blir en antisosial gjeng eller en gjeng som har usunne regler. For eksempel et press om å gå ned i vekt eller at de mobber andre basert på utseende, funksjonshemming eller etnisitet.

Barn blir avvist av en gruppe og føler seg utstøtt og alene.

Hvordan foreldre kan hjelpe

Det er barnet selv som må orientere seg i dette landskapet av vennskap og klikker, men som forelder kan man tre støttende til. Hvis barnet ditt virker opprørt eller plutselig tilbringer tid alene og tidligere har vært veldig sosial – kan det bety at noe er galt.

Her er noen tips til hvordan du kan snakke med barn om dette:

Del dine erfaringer fra egen skoletid - klikker har alltid eksistert.

Hjelp barnet med å sette det hele i perspektiv om hun eller han er blitt avvist. Minn barnet på alle de gangene han eller hun har vært sint på foreldre, venner eller søsken - og hvor fort det endrer seg.

Forklar hvordan den sosiale dynamikken fungerer: Vi kan alle bli dømt for måten vi ser ut eller hvilke klær vi har, men som oftest er årsaken til utestengelsen en annen - nemlig at den som stenger andre ute, selv mangler selvtillit og prøver å dekke over dette ved å opprettholde kontroll.

Finn historier barna kan forholde seg til og identifisere seg med. Mange bøker, TV-programmer og filmer skildre slike situasjoner og kan fortelle om at i møte med vanskelige sosiale situasjoner er det viktig å være tro mot seg selv og hva man står for og vite verdien av å være en god venn.

Finn andre arenaer enn skolen. Finn fritidsaktiviteter barna kan trives i - kunstklasser, idrett, ridning, språkstudier. Dette er en mulighet for barna til å skape en annen sosial gruppe og lære nye ferdigheter.

Slå ned på utestengelse

Hvis barnet ditt er en del av en klikk som erter eller avviser andre, er det viktig å slå ned på dette med en gang. Flere peker på at de populære TV-programmene med talentkonkurranser og reality-serier der uhøflig oppførsel er akseptert har gjort det til en stor utfordring for familier å fremme respekt og medfølelse.

Snakk om makt og kontroll i vennskap og prøv å komme til bunns i hvofor barnet ønsker å være i den posisjonen hun eller han er i. Diskuter hvem som er inkludert og hvem som er ekskludert, og hva som skjer når barna er ute (er de ignorert, utstøtt eller mobbet?). Utfordre barna til å tenke og snakke om de er stolte av måten de opptrer på skolen.

Du kan også spørre lærere, rådgivere eller andre voksne på skolen om de observerer hva som skjer i og utenfor klassen.

Her er noen måter å oppmuntre barna til å ha gode vennskap og ikke bli for involvert i klikkene:

Oppfordre barna til å tenke på hva de verdsetter og er interessert i, og hvordan dette passer inn med gruppen.

Still spørsmål som: Hva er den viktigste grunnen til at du ønsker å være en del av gruppen? Hvilke kompromisser må du gjøre? Er det verdt det? Hva gjør du hvis gruppeleder insisterte på at du skal gjøre noe du ikke ønsker?

Når endrer adferden seg fra å være moro og fleip til erting og mobbing?

Oppfordre barnet til å fortsette å gjøre det han eller hun liker. Hvis barnet ditt har alltid har likt å spille piano, men plutselig ønsker å droppe det fordi det er «ukult», diskuter måter å løse dette på.

Hold de sosiale relasjonene åpne. Oppfordre barnet til å være sammen med folk de liker.

Hvis barnet ditt er bekymret eller blir presset i forhold til hva som skjer i klikken, prøv å oppmuntre til å stå opp for de som blir kastet ut eller mobbet. Oppmuntre barnet til ikke å delta i noe som føles galt, enten det er en spøk eller baksnakking av andre.

Oppmuntre til følsomhet for andre. Barna kan trenge en påminnelse om at en sann venn respekterer andres meninger, interesser og valg, uansett hvor forskjellige de er. Barna er ansvarlig for hva de sier og gjør, og kan trenge en påminnelse på det også.

Husk å se det store bildet og det store perspektivet. Det er vanskelig å forholde seg til klikkene, men situasjonen kan endre seg raskt. Gode venner er tross alt det viktigste, mennesker man kan betro seg til, le med og ha tillit til. Hemmeligheten bak å bli «populær» er å være slik en venn skal være: respektfull, rettferdig, støttende, omsorgsfull og pålitelig.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no