ANNONSE

UTDANNING & JOBB

Verdens beste rektor er tilbake

Tekst/foto: Pål Larsen


Publisert: 02.05.2015

Fakta:

Metis Privatist­skole

Hva: 

Metis Privatistskole starter opp i Sandnes. Det blir også en filial i Stavanger. Harald Unneland Dyngen er rektor ved begge skolene. 


Aktuell med: 

Påmeldingen til høstens skolestart har begynt. Du kan også melde deg på sommerskole i matematikk.


Kontakt: 

Tlf: 09 321, rektor: 400 19 976


Web:

metisakademiet.no

Da han sluttet som rektor ved Akademiet Sandnes opprettet elevene en egen Facebook-side for sin ex-rektor som de kalte «verdens beste rektor». Harald Unneland Dyngen er nå tilbake i undervisningssektoren som daglig leder for nystartede Metis Privatistskole i Sandnes og Stavanger.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne jobben, sier populære Harald Unneland Dyngen.

– Det er utrolig spennende å få være med på å bygge opp to nye skoler. Jeg har lang fartstid både som lærer og skoleleder og har klare tanker om hva som må til for å skape en god skole med fornøyde privatister.

Så trygg er faktisk Dyngen på kvaliteten på undervisningen at han opererer med en egen karakter-garanti:

– Metis Privatistskole garanterer deg kurspengene tilbake dersom du ikke forbedrer karakteren din i faget. Vi har også rimeligere priser enn andre skoler.

Nye lokaler

Den nye privatistskolen får adressen Langgaten 54, eller «Banken» som bygget også kalles. Her jobbes det nå for fullt med å ferdigstille de nye skolelokalene. Dyngen er likevel å treffe her de fleste ukedagene, og han ønsker kommende privatister velkommen innom. Han svarer mer enn gjerne på de spørsmål du måtte ha om skolens kurstilbud eller privatistskolen generelt. Harald forteller videre at Metis vil ha undervisningslokaler både i Sandnes og i Stavanger. I Stavanger vil undervisningen foregå på dagtid, mens Sandnes både har undervisning på dagtid og på kveldstid. Påmeldingen til kursene er alt startet opp, og det er bare å gå inn på metisakademiet.no og velge kurs eller ringe på tlf: 09 321.

Leksehjelp med personlig lærer (PL)

Metis Privatistskole tilbyr privatist-undervisning i alle fag på videregående nivå. Skolens daglige leder er i tillegg svært fornøyd med at Metis Privatistskole også skal tilby elever i grunnskolen og den videregående skolen leksehjelp med personlig lærer (PL).

– Vi vet at mange elever sliter med skolefag og at de av den grunn ikke får gjort leksene sine. Mange foreldre har også dårlig samvittighet fordi de føler at de ikke får fulgt opp barna sine godt nok, når det kommer til skolearbeid. For mange kan da vårt tilbud om leksehjelp med personlig lærer være en god løsning og en vei til bedre karakterer.

Dyngen forteller videre at leksehjelpen vil finne sted i privatistskolens lokaler, men hvis man heller ønsker det, kan man selvsagt velge at den personlige læreren kommer på hjembesøk.

Sommerskole

Metis Privatistskole starter opp nå i høst. Du har likevel muligheten til å forbedre karakterene dine før skolestart, for privatistskolen starter opp med en egen sommerskole. Her vil fokuset være på matematikk. Allerede 27. juli kjører skolen i gang med matematikk-kurs for elever i videregående skole. Du kan velge å gå på sommerskole i én uke eller i to uker. Også elever i ungdomsskolen får tilbudet om å styrke mattekunnskapene sine. Her vil det bli kurs både i Sandnes og i Stavanger i perioden 3.–7. ­august.

Metiskonsernet

Metis Privatistskole er en del av konsernet Metis Education, som er en komplett leverandør av tjenester innen utdanning. Konsernet eier og driver blant annet tre skoler i Bergen: Akademiet videregående skole, Akademiet Privatistskole og Bergen Private Gymnas. Metis Privatistskole starter også opp i Oslo til høsten.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no