ANNONSE

Du store verden

Forum Romanum

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Colourbox


Publisert: 02.05.2015

Det latinske ordet forum ble av romerne brukt som betegnelse på et torg eller en offentlig plass hvor det ble drevet handel og holdt folkeforsamlinger og rettsmøter. Forum Romanum er det største og mest kjente av keiserforaene i Roma.

Forum Romanum ligger i dalen mellom Kapitol og Colosseum – fra kongetiden de sju høyders felles ting- og markeds­plass, nå et arkeologisk område med en rekke ruiner fra romertiden og en av Romas største severdigheter.

Hjertet og hjernen 
i hovedstaden

Forum Romanum var sentrum for det politiske, juridiske, religiøse og kommersielle livet i keisertidens Roma – med senatshuset, tingplassen, domstoler og templer liggende langs datidens mest berømte gate, Via Sacra. Det var langs Via Sacra triumftogene opp til Kapitol fant sted.

Gjennom dalen der Forum Romanun ligger, fløt en bekk som tidlig ble innbygd (Cloaca Maxima).

To triumfbuer er bevart

Av de mange triumfbuer som en gang ble reist på Forum Romanum, er bare to bevart. Titusbuen, som ligger på østsiden av Forum Romanum, ble reist under keiser Domitian mot slutten av 1. århundre e.Kr. til minne om forgjengeren Titus’ erobring av Jerusalem i år 70 e.Kr. Relieffene på innsiden av buens eneste gjennomgang viser Titus’ triumf­tog med krigsbyttet, bl.a. den sjuarmede lysestaken fra Salomos tempel.

Septimius Severus-buen ble reist i 203 til minne om Romas seire over araberne og parterne i Mesopotamia i 195 og 197–198. Relieffene viser felttoget og innmarsjen i Roma. Buen er bygd i hvit marmor, og står i det nordøstre hjørnet av Forum Romanum. Den har gjennom mange århundrer vært delvis begravd av et beskyttende jordlag, og er derfor godt bevart.

Her finnes også byggverk som:

Konstantinbasilikaen

Romulustempelet

Vestatempelet

Vestalinnenes hus

Santa Maria Antiqua

Antonius- og Faustinatempelet

Neste gang: Metéora-klostrene

Romerriket var en sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma, grunnlagt på den italienske halvøy i det 8. århundre f.Kr. Gjennom dets tolv århundres levetid skiftet den romerske sivilisasjonen fra å være monarki gjennom republikk til å bli keiserrike. Romerriket skulle komme til å dominere Vest-Europa og hele ­området rundt Middelhavet ­gjennom erobringer og sammenslåinger. Sivilisasjonen ­bukket under gjennom barbariske invasjoner i det 5. århundre, kjennetegnet som Romerrikets nedgang og begynnelsen på ­Middelalderen. 

Romerriket hadde en helt annen struktur enn en moderne stat. Utgangs­punktet for det romerske imperiet var bystaten Roma, som ved militærmakt og allianser sikret seg herredømme over en mangfoldig verden. 

På sitt største i det 2. århundre omfattet Romerriket hele Europa vest for Rhinen og sør for Donau, inkludert dagens England og Romania, hele Afrika nord for Sahara, og Levanten, inkludert dagens Tyrkia – et territorium på omlag 6.500.000 km2 som rommet 60–80 millioner mennesker. 

Romerriket var svært heterogent og mangfoldig og dets suksess var bygget på evnen til å godta og innlemme fremmede folk og skikker, samtidig som gamle tradisjoner og sosiale mønstre ble bevart.

Den romerske sivilisasjonen er ofte gruppert i den klassiske antikken sammen med antikkens Hellas, en sivilisasjon som inspirerte mye av kulturen i ­antikkens Roma. Romerriket bidro sterkt i utviklingen av lov, krig, kunst, litteratur, ­arkitektur og språk i den vestlige verden, og dets historie fortsetter i dag å påvirke verden.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no