ANNONSE

KULTUR

Staten og gud

Tekst: Randi Sørensen


Publisert: 02.05.2015

I boka Staten og Gud reflekterer Kjell Skartveit over sentral spørsmål i vår tid. Kristendommen har spilt en avgjørende rolle i Vestens historie, både for økonomisk utvikling, akademisk kvalitet ved våre læresteder, politisk frihet og synet på menneskeverdet. Overgangen fra det romerske slavesamfunnet til kristendommens Europa, var starten på en samfunns­bygging der likeverdet og stadig søken etter ny kunnskap var i sentrum. Det var kristendommen som formet Europa.

Men i dag henvises kristendommen til menneskets privatliv; staten skal være sekulær. Samtidig er ytringsfriheten under press, kritikk av islam og homofiles rettigheter oppfattes som hatytringer og er ikke ønsket i den offentlige samtalen.

Kjell Skartveit hevder at den sekulære staten handler om at flertallet til enhver tid har fått makt til å definere hva som er moralsk riktig. Abort, surrogati og eggdonasjon er galt kun så lenge flertallet mener at det er galt. Stadig oftere får vi høre at samfunnet er modent for hva vi kan tillate oss. Ingen spør hvor vi kan ende når staten ikke skal la seg begrense av annet enn flertallets lunefulle holdninger.

På samme tid blir terror og vold søkt forklart ut fra sosio-økonomiske forklaringsmodeller. Da jøder ble drept i Paris i januar 2015 hevdet NRK-Urix at årsaken lå i terroristenes økonomiske bakgrunn. Terroristenes tro var irrelevant for NRK. Men hvorfor er det slik? Hva er årsaken til at politikere første reaksjon på terror begått av muslimer, er at dette ikke har noe med islam å gjøre?

Det er en økende motvilje mot å hevde at menneskets tro også former dets holdninger og atferd. Innføringen av et sekulært samfunn synes å forutsette at religionen kan privatiseres. Men hva om det ikke er tilfelle?

I boka Staten og Gud reflekterer Kjell Skartveit over ulike temaer som den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, islam, Israel og det multikulturelle samfunnet. Er det virkelig slik at en sekulær stat er svaret på de spørsmålene vi finner på disse områdene, eller er den en del av problemet og årsaken til at vi ikke forstår hva som er i ferd med å skje?

Hva skjer når for vi forkaster kristendommens rasjonalitet som utgangspunkt for vår virkelighets­forståelse? Er det så sikkert at det er et fornuftig valg?


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no