ANNONSE

SAMFUNN

Stavangerflints historie sikres – på Vitenfabrikken i Sandnes

Tekst Jan Gjerde

Foto: Jærmuseet, Fotosamling ­Stavangerflint


Publisert: 16.05.2015

Designeren Inger Waage (t.h.) og assistent Liv Egeland demonstrerer «Bambus» i Christiania Glassmagasin i Oslo i 1958.


Rogaland hadde omkring 1950 tre av Norges fire industribedrifter som produserte steintøy: 
A/S Egersunds Fayance­fabriks Co, Figgjo Fajanse AS og Stavanger Fajansefabrikk A/s som ble til Stavangerflint i 1952 Den fjerde bedriften i Norge var Porsgrunds Porselænsfabrik. Bedriftens museum og samling er byens største turistattraksjon.

Mange er interessert i steintøybedriftenes historie, navn på dekorer og modeller på serviser og gjenstander som de har arvet eller som de husker fra hjemmet. Det er kun Stavangerflint som til nå ikke har fått sin egen museumssamling.

Stavanger Fajansefabrikk A/s ble stiftet av Trygve Brekke og Trygve Pedersen i 1946 med oppstart i Kvaleberg i 1949. Bedriften var en foregangsbedrift når det gjaldt samarbeids- og arbeidsmiljø. Således var den nye fabrikkbygningen konstruert for å motvirke den farlige lungesykdommen silikose. Kronprins Olav besøkte bedriften to ganger, i 1951 og i 1955. Statsminister Einar Gerhardsen besøkte bedriften i 1950. Sammen med Rosenberg var det fajansefabrikken byens myndigheter viste fram til gjester fra inn- og utland.

Fabrikken var i mange år et mål for «ongane i gadå» som tok seg fram til Kvaleberg for å sikre seg kritt fra utslitte støpeformer som havnet på fyllingen utenfor fabrikken. Det var fint å ha etter hvert som fortauer og gater ble asfaltert utover på 1950 og 1960 – tallet.

Suksess i utlandet

Stavangerflint vakte også oppmerksomhet og interesse i utlandet. Fra starten hadde bedriften et nært teknisk samarbeid med den britiske porselensfabrikken Wedgewood. I 1956 ble et teservise med form av kunstnerisk leder Eystein Sandnes og dekor av designeren Kari Nyquist innkjøpt av Victoria and Albert Museum, London. I 1961 kom BBC på besøk og lagde en 22 minutter lang TV-film om Stavangerflints produksjon fra de første designskisser til det ferdig dekkede bord på Sola Strandhotell. Filmen ble vist også i Tyskland, Italia, Frankrike og USA, men ikke i Norge. Fra 1963 var Stavangerflint en fast utstiller på Hannovermessen i Tyskland og eksportandelen nådde nær 50 %.

Fusjon

Stavangerflint A/S fusjonerte med Figgjo Fajanse AS i 1968, og den sammenslåtte bedriften fikk navnet Figgjo Fajanse – Stavangerflint A/S, med avdelinger på Figgjo og i Kvaleberg. Avdelingen i Stavanger ble lagt ned i 1979. Bedriften på Figgjo skriftet da navn til Figgjo AS.

Museum og jubileumsbok

Etter initiativ av adm.dir direktør Hallvard Ween i 1998 fikk Figgjo AS et bedriftsmuseum i anledning bedriftens 60-års jubileum i 2001. Det var lokalisert ved Fabrikkutsalget på Figgjo. Den historiske produksjonen ved Figgjo fikk en fin eksponering for et stort publikum. Med jubileumsboka samme år forelå det en omfattende dokumentasjon av modeller og designere fra de første årene og fram til nyere tid. Det var Weens intensjon at utstillingen også skulle omfatte Stavangerflint, men dette lot seg ikke realisere.

Nå også på nettet

Nå har Jærmuseet overtatt Figgjos samling og er godt i gang med å digitalisere og registrere gjenstander og arkiver. Deler av samlingen blir nå presentert på Vitenfabrikken i Sandnes sammen med potterivarer og keramikk fra forskjellige lokale produsenter. Utvalg fra samlingene blir lett tilgjengelig etter hvert som de legges ut på internett via Digitalt Museum.

Verdifulle kilder

En samling gjenstander og dokumenter gikk fra Stavanger til Figgjo da avdelingen i Kvaleberg ble lagt ned. Sendingen inneholdt mange servisedeler, en del fotografier og avisutklipp, skisseblokker, verdifullt stoff som bl. a. har dannet kildegrunnlag for mine arbeider om designeren Inger Waage og Stavangerflints historie. Dersom det har vært protokoller over modeller og dekorer, er de trolig kommet bort. Men det finnes mange andre kilder som er sikret: Stoff og beretninger fra informanter, fagtidsskrifter, aviser, brosjyrer, priskataloger, annonser, fotosamlinger, dokumenter og auksjonsobjekter.

Vitenfabrikken

Stavangerflint kan nå få sin plass som en del av Figgjo AS sin historie og samling på Vitenfabrikken i Sandnes. Figgjo AS er en fortsettelse av de to bedriftene Figgjo Fajansefabrikk AS og Stavangerflint as. De var konkurrenter, men de har også en felles historie med mange sammenvokste røtter – og i 11 år var de ett.

Viktig med bevaring

«Vinduet» for innsamling av objekter fra Stavangerflints produksjon blir mindre for hvert år som går. Derfor er det viktig å gripe de muligheter som fortsatt finnes til å dokumentere, systematisere og bevare gjenstander fra Stavangerflint i museal forvaltning. Mange familier har oppbevart serviser og gjenstander innerst i kjøkkenskapet eller i kjellerboden. De kan ha affeksjonsverdi, men ingen eller liten økonomisk verdi, bortsett fra håndmalte arbeider av Inger Waage. De er først og fremst verdifulle som dokumentasjon på en stolt bedriftshistorie og en god arbeidsplass. Jærmuseet opplyser at Vitenfabrikken planlegger at de i løpet av de nærmeste årene vil forsøke å få til en temporær utstilling av Stavangerflint sin produksjon. Museet vil gå aktivt ut og be om bidrag fra publikum. Da vil historien til de bedriftene i Rogaland som produserte kjørler bli komplett.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no