ANNONSE

SAMFUNN

God sommer, nyt båtlivet – 
men pass på brann­sikkerheten

Tekst: Bente Henriksen, informasjons­rådgiver Rogaland brann og redning IKS.


Publisert: 16.05.2015

Nå starter båtsesongen for mange. Med trang innredning, liten plass og mye løsøre kan en båtbrann få store konsekvenser. Det meste er brennbart i en båt. Derfor er det viktig å tenke brannsikkerhet før du legger fra kai.

Over hele landet starter nå båtsesongen, enten om man fortsatt holder på med vårpussen eller om man allerede er klar for noen fine langhelger på sjøen.

– En brann i en båt kan utvikle seg svært raskt. Sammen med begrensede rømningsmuligheter bør man ha tenkt gjennom hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne i båten. Oppstår det brann i en fritidsbåt, må man selv være forberedt på å slokke den, sier branninspektør Arild Olsen i Rogaland brann og redning IKS.

Anbefaler gassvarsler

Rogaland brann og redning IKS anbefaler alle båteiere å ha på plass gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter, samt å ha slokkeutstyr ombord. Kombinasjonen lettantennelige materialer og brannfarlige væsker og gasser gjør at det fort kan stå om sekunder hvis det først begynner å brenne.

– Brannvesenet ønsker ikke å ødelegge gleden for båtfolket, men vi ønsker å minne om at propanlekkasje, kullosforgiftning og brann er reelle farer, som man burde ta på største alvor før det eventuelt skjer noe, sier Olsen.

Allerede tidlig i sesongen i år oppstod det brann i en fritidsbåt i havnebassenget i Sandnes. Heldigvis ble brannen raskt slukket.

Tenk sikkerhet

Det er viktig å tenke brannsikkerhet før man legger fra kai, midtfjords kan det være for sent. Brann kan også oppstå mens man er fortøyd i en tettpakket havn. Ha derfor en plan for rask evakuering, også dersom det tar fyr i en nabobåt. Om bord i båt gjelder vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.

Branninspektør Arild Olsen råder båtfolket til å tenke sikkerhet dersom det skulle begynne å brenne i båten.

– Dersom det oppstår brann i båten, er det viktigste å ivareta egen og medpassasjerers sikkerhet. I verste fall må man rømme fra brannen ved å hoppe i sjøen. Dette er også en av grunnene til at fritidsbåter skal være utstyrt med redningsvest til alle om bord, sier han.

Sørg for fungerende røykvarsler

Sørg for å ha fungerende røykvarsler hvis du skal overnatte i båt. I båthavner ligger man tett, og en brann sprer seg derfor raskt. Det kan være trangt og vanskelig å komme seg ut fra lugarene.

– Bruker man fritidsbåten til overnatting, er det livsviktig å ha en fungerende røykvarsler montert ombord. Et tidlig varsel kan redde liv. I tillegg bør et brannslokkingsapparat være selvsagt tilleggsutstyr, sier Olsen.

Noen regler for å unngå brann i båten:

1. Søl ikke med bensin eller ­diesel.

2. Elektriske anlegg og gassutstyr om bord må installeres og repareres av fagfolk.

3. Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

4. Husk pulverapparat eller annet godkjent slokkemiddel til brannslokking.

5. Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer.

6. Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.

7. Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no