ANNONSE

SAMFUNN

Husk å melde fra dersom du skal ­brenne sankthansbål

Tekst: Bente Henriksen, informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS


Publisert: 13.06.2015

Husk å melde fra til brannvesenet innen 19. juni, dersom du har planer om å brenne sankthansbål på jonsok 23. juni.


Det nærmer seg midt­sommer, og tirsdag 23. juni er det sankthans­aften. Mange forbinder sankthansfeiring med grilling og brenning av bål. Husk å melde fra til brannvesenet god tid i forkant, dersom du skal brenne sankthansbål denne kvelden.

– Sankthansbål er som regel et stort bål. Ved bygging og opptenning av slike bål er det viktig at man tidlig tenker over flere faktorer som kan spille inn når flammene først har tatt tak. Da tenker jeg spesielt på plassering og vindretning, sier Randi ­Hetle, branninspektør i Rogaland brann og redning IKS (RBR). Melding om sankthansbål gjøres via eget skjema på brannvesenets hjemmesider, på www.rogbr.no/nyttige-tjenester. Ferdig utfylt skjema må sendes til brann­vesenet innen fredag 19. juni 2015.

– Tenk over hva du hiver 
på bålet

Randi Hetle understreker at man ikke kan brenne hva som helst på sankthansbålet.

– Tenk over hva du hiver på bålet. Blant annet kan behandlet tre, gummi og plast avgi farlige gasser som er direkte helse­skadelige, advarer branninspektøren. De samme reglene gjelder for sankthansbål som for vanlige bål.

Kontrollerer innmeldte bål

Mannskaper fra Rogaland brann og redning IKS vil i dagene før – og på selve sankthansaften – være ute for å kontrollere innmeldte bål. Disse kontrollene og stikkprøvene er uanmeldte. Dette for å se til at bålene er forsvarlig satt opp, og for å sikre at forutsetningene for å få brenne bål er fulgt.

Viktige opplysninger:

Husk å oppgi følgende når du melder inn et sankthansbål:

– sted og kommune

– telefonnummer til 
kontaktperson

– størrelse på bålet

– er bålet offentlig?

Forutsetningene for å få brenne bål er:

• Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke er noen ­risiko for omgivelsene.

• Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen.

• Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som bål­brenningen måtte forårsake.

• Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slukket.

• Arrangør har ansvar for å påse at nødvendig slukking blir gjort.

• Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør det nødvendig (­annonseres i media).

• Tillatelsen omfatter ikke brenning av avfall, plast/plast­dunker og lignende.

• Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging.

• Arrangør er ansvarlig for at området ryddes etter bål­brenning.

Husk det generelle bålforbudet

Brannvesenet minner samtidig om at det i perioden 15. april til 15. september er generelt bålforbud i Norge. I dette tidsrommet er det ikke tillatt å tenne bål i eller i nærheten av skog og mark uten tillatelse fra det lokale brannvesenet, på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbrann. Ved lengre tørkeperioder hvor faren for brann er svært stor, kan brann- og redningssjefen innføre totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.

– Når du brenner bål, stort ­eller lite, husk at du har et ansvar, avslutter Randi Hetle og viser til aktsomhetsparagrafen hvor hver og én er pliktet til å opptre slik at brann ikke kan oppstå.

Generelt bål­forbud 15. april til 15. sept.


Dette kan du gjøre:

• Grille i hagen din med ­aktsomhet

• Grille på tilrettelagte og godkjente bålplasser

• Grille på stranden, så lenge den er unna skog og mark


Dette kan du ikke gjøre:

• Grille/lage bål i skog og mark


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no