ANNONSE

SAMFUNN

Brannsikker studietid

Tekst: Bente Henriksen, informasjonsrådgiver i Rogaland brann og redning IKS


Publisert: 15.08.2015

Representanter fra Rogaland brann og redning IKS står stadig på stand for å informere publikum om brannsikkerhet.

Studiestart nærmer seg, og mange studenter er i disse dager på jakt etter et sted å bo. Skal du leie bolig? Før du signerer leiekontrakten bør du sjekke at utleier tar brannsikkerheten på alvor.

Mange leier bolig gjennom studietiden. Huseier er ansvarlig for at sikkerhetsutstyret er på plass, men det er leietakeren selv som må passe på at røykvarsler og brannslokkingsutstyr virker.

Den som eier boligen har ansvaret for å oppfylle kravene til brannsikkerhet. Disse kravene er:

Rømningsveier

Boligen må ha nok rømningsveier. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. For eksempel må du ikke lagre møbler og pappesker foran døren til baktrappen hvis denne er en rømningsvei.

Røykvarsler

Alle boliger skal ha minst én fungerende røykvarsler. Den som eier boligen har ansvar for at dette er på plass. Du som leier har ansvar for å teste røykvarsleren. Husk også å bytte batteri en gang i året.

Flere leietakere i samme bolig? Sjekk at alle i boligen kan høre røykvarsleren med alle dørene igjen. Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere. Piper røykvarsleren en plass – vil den med seriekobling samtidig pipe i resten av huset. Tidlig varsling er viktig.

Slokkemiddel

I likhet med kravet om fungerende røykvarsler skal alle boliger også ha fungerende slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat med skum eller pulver.

Slokkeutstyr må vedlikeholdes slik at det virker og alltid er klart til bruk. Du som leier må sørge for jevnlig sjekk av apparatet. Eieren av boligen skal sørge for at slokkeutstyret blir kontrollert av kvalifiserte fagfolk. Hvis du oppdager feil eller mangler ved utstyret, må du melde fra til boligeier.

Godkjent for utleie

Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Boligeier har ansvar for:

• At boligen har nok rømningsveier

• At det finnes minst én røykvarsler og slokkeutstyr (husbrannslange eller brannslokningsapparat) i boligen.

Leietakeren har ansvaret for:

• Å teste røykvarsler og bytte batteri

• Å kontrollere slokkeutstyret jevnlig

• Å melde fra til utleier ved feil og mangler


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no