ANNONSE

SAMFUNN

Det er ikke farlig å snakke om selvmord – og det er hjelp å få

Tekst: Lise Mowinkel

Foto: Colourbox


Publisert: 29.08.2015

På verdensdagen tennes lys for å minnes alle som tok sitt liv.


Mange sliter i perioder av livet sitt. Noen så tungt at de vurderer å ta sitt eget liv. De fleste kommer seg gjennom krisene ved hjelp av venner, familie, fastlege eller offentlig hjelp. Men ikke alle. Noen orker ikke engang å snakke om det, eller vet ikke hvem de skal snakke med. Hva gjør du hvis du tenker at noen du kjenner har selvmordstanker?

I Norge dør om lag 500–600 av selvmord hvert år. Skal vi kunne forebygge selvmord, må vi snakke om det. Mange som har vært i det dypeste mørke og som fikk hjelp i en kritisk situasjon, sier det samme.

Velg å leve!

– Velg å leve har som mål å redusere selvmord og selvmordsforsøk. Det vil innebære et utstrakt samarbeid med allmennleger, sykehusansatte og ansatte i kommune og skole, forteller Marie, som har vært med i prosjektet i flere år. Prosjektet har elementer av både informasjons- og forebyggingstiltak. Det betyr kurs og opplæring for fagfolk og en hjelpetelefon for mennesker som sliter eller trenger råd for å hjelpe andre.

Ring om du trenger hjelp!

Prosjektkoordinator Marie Bø og konsulent Marit Helgeland Marvik står for den daglige organiseringen og drift av prosjektet Velg å leve.

– Det er ikke farlig å snakke om selvmord. Dessverre er det alt for mange som tror det, sier Marie. Hun forteller at Velg å leve-prosjektet skal prøve å få Rogaland i tale. Derfor er det telefonhjelp døgnet rundt i hele fylket. (Se faktaboks.)

– Vi har en tanke om at økt kunnskap om selvmordsatferd blant folk flest kan redusere antall selvmordsforsøk. Alle kan ringe og få hjelp eller få råd om hvordan de kan hjelpe andre, sier Marit.

LEVE Rogaland – 
støtter de som ble igjen

LEVE er en livssynsnøytral, landsdekkende, frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner, etablert i 1999. LEVE Rogaland er et fylkeslag som jobber for mennesker som er berørt av selvmord i vår region.

– Vi er en frivillig lokal organisasjon som bruker egne ressurser i det arbeidet vi gjør. Vi jobber blant annet med å kurse kriseteamene i fylket om hvordan de best kan møte og ivareta de etterlatte og berørte i en krisesituasjon der selvmord er årsaken, sier Tom Sveinsvoll. Vi vet at når hjelpen kommer fra mennesker med erfaring rundt selvmord, er forebyggingen sterk og gir det beste grunnlaget for at etterlatte klarer seg videre i livet.

LEVE Rogaland har jevnlige LEVE-Treff, som er en møteplass for alle som ønsker å tenne lys og dele erfaringer med hverandre. Vi holder til i lokaler til Frivillighetssentralen og har derfor mulighet til å inkludere familier med barn og unge under 18 år. Vi disponerer rom til dette formålet både ute og inne. 

I tillegg til dette har vi familiedager og andre aktiviteter som er med på å skape en bedre hverdag for etterlatte. 

For å få kontakt med oss, ring vår lokale LEVE telefon 
938 89 857. For mer informasjon, se www.leve.no

Alle kan hjelpe – 
alle kan få hjelp

Det er laget informasjonsbrosjyrer til ulike yrkesgrupper, åpnet hjelpetelefoner og tilbudt undervisning. I Sør-Rogaland legges telefonen til TIPS på dagtid og Kirkens SOS og Akutt ambulante team på kveld/natt. I Nord-Rogaland er det Haugaland DPS som svarer kl. 08.00–20.30, deretter kan hjelpesøkende ringe Kirkens SOS.

Delta på Verdensdagen 
for selvmordsforebygging 
10. september

LEVE og Velg å leve arrangerer en markering for den internasjonale Verdensdagen for selvmordsforebygging i byparken i Stavanger torsdag 10. september kl.18:00. Det blir tale av helseminister Bent Høie, konsert ved Nina Helgeland Gundersen m/musikere, appeller fra LEVE og Velg å leve, gratis kake og kaffe. Det blir anledning for alle som ønsker, å tenne et eget lys for sine kjære. Vi oppfordrer alle til å bli med på denne viktige markeringen. Tema for årets markering er AKSEPT.

VELG Å LEVE

• Velg å leve – er et sam­handlingsprosjekt mellom helseforetakene og ­kommunene i Rogaland. 

• Velg å leve – driver med forebygging av selvmord i Rogaland

• Velg å leve – Hjelpetelefon døgnet rundt. Kurs og opplæring innen selvmords­problematikk. Arrangere markering for Verdensdagen for Selvmordsforebygging 10. september. 

• Velg å leve – Hjelpetelefon TIPS 51 51 59 59 åpen mandag-fredag 08-15, Kirkens SOS 22 40 00 40 åpen døgnet rundt. 
For telefonnummer til 
Akutt ambulante team, 
se www.velgåleve.no


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no