ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

det problematiske underlivet


Urologen hjelper deg

Tekst: Helene Stenhaug

Foto: Paulo Pagani


Publisert: 29.08.2015

Du får kyndig hjelp av (fra venstre) Silje Bjerg – operasjonssykepleier, Trine Straum Vestvik – sykepleier og Inga Norunn Jacobsen – urolog.


Fakta:

Kolibri Medical
Hva: 

Et offentlig godkjent sykehus med et bredt spekter av tverrfaglig kompetanse innen forebygging, utredning og behandling. Tar imot både private, offentlige, forsikrings- og bedriftskunder.


Aktuell med:

Urolog Inga Norunn Jacobsen hjelper med underlivsplager som prostata, vannlatingsplager, infeksjoner, nyrestein, kreft i urinveiene, ereksjonssvikt og underlivsoperasjoner


HVOR:

Trim Towers v/Kvadrat

Larsamyrå 18

4313 Sandnes


KONTAKT:

For timebestilling og andre 
forespørsler, telefon 52 69 69 69

post@kolibrimedical.no


WEB:

www.kolibrimedical.no

Problemer i urinveiene kan ødelegge både natte­søvnen og sosiallivet. Urolog doktor Inga Norunn Jacobsen hos Kolibri Medical hjelper deg tilbake til hverdagen. Vi tok en prat om problemer i underlivet og behandlingene som fungerer.

Jeg kommer inn på kontoret i Trim Towers, til urologen Inga Norunn Jacobsen. Hun smiler bredt og sprudler av entusiasme over fagfeltet. Jacobsen ble utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1985, og har siden spesialisert seg som generell kirurg, urolog og ortoped. Etter flere år ved Stavanger Universitets­sykehus er hun nå på plass hos Kolibri Medical.

Hva kan urologen 
hjelpe deg med?

– En urolog hjelper deg med utredning og behandling av problemer i urinveiene. Det kan være prostata, vannlatingsplager, infeksjoner, nyrestein, kreft i urinveiene, ereksjonssvikt og underlivsoperasjoner, forklarer Jacobsen.

– Det tverrfaglige miljøet og den korte ventetiden ved ­Kolibri Medical er en stor fordel for våre pasienter, smiler Jacobsen, som er svært tilfreds med å ha hovedansvaret for uro­logisk ­behandling ved Kolibri ­Medical. – Vi er over 30 leger, innenfor 10 forskjellige spesialiteter, derav flere innen kirurgiske fagfelt. Vi har også kreftlege og smerte­spesialist. Kolibri Medical har egen røntgen­avdeling med tilgang til MR, CT, ultralyd og røntgen uten ­vesentlig ventetid. Det tette samarbeidet med røntgen­avdeling, allmennlege, kreftlege, ortoped, smertelege og kirurger gjør at behandlings­form og ­diagnose kan stilles raskere, som igjen betyr hurtigere bedring.

Vannlatingsbølgen

Både kvinner og menn kan i alle aldre rammes av vann­latingsproblemer, eventuelt med urinlekkasje i tillegg. Blære­problemene kan ramme alle, men antall rammede øker med alderen. Å ha urinlekkasje er en stor påkjenning for et menneske. Svært hyppig vannlating kan bli så ille at det gir dårligere livskvalitet for de som rammes. ­Personen må gjerne opp om natten flere ganger, og får natte­søvnen ødelagt. Pasienter forteller at de må kartlegge nærheten til toalett om de skal ut og gå. Trangen kan melde seg når som helst, og når den melder seg, er det kritisk. Kino eller restaurantmåltid blir flere ganger avbrutt. Lange flyturer blir i praksis en stor lidelse.

En metode som urin­lekkasje blant annet kan behandles med, er å settes botox i blæren. ­Botoxen injiseres i blære­musklen og lammer blæremusklen, noe som gjør at lekkasjen kan opphøre. Inngrepet gjøres hos urologen. Ca 50 % av pasientene blir hjulpet med botox. Pasienter i 30-årene sier de får et nytt liv, og de kommer med ønske om ny behandling. Ulempen med behandling er at virkningen går ut etter 6 til 12 måneder, og behandlingen må gjentas.

Jakten på kreften

Hyppig vannlating er meget irriterene i hverdagen, men det finnes andre diagnoser i underlivet som desverre også er ubehagelige. Diagnoser vi kanskje ikke liker å uttale, nemlig kreft.

– Vi er heldige her på Kolibri Medical som har alt på ett brett, sier Jacobsen.

Det kan være vanskelig å velge mellom operasjon og stråle­behandling som behandlingsform for prostatakreft. Kolibri Medical har egen kreftlege som urologen kan henvise til.

Hun er veldig opptatt av å finne riktig behandlingsform og rett diagnose, og gjør derfor svært grundige utredninger og kartlegging i forkant av en evt operasjon.

Hun poengterer at hun er glad for at Kolibri MEdical har egen MR og røntgensenter uten ventetid. 
– Det blir ikke tatt en eneste kreftprøve av prostata ved Kolibri Medical uten at det først foreligger en MR. MR spiller en stadig større rolle for avgjørelser vedrørende prostatakreft. ­Videre som ledd i diagnostisering og veiledning til biopsiering ­brukes MR-bildene av kirurgen ved operasjon. De ­første MR-bildene kan brukes som sammen­ligning til senere MR-bilder – for å ­avklare spørsmål om endringer eller om noe nytt er tilkommet. Prøvetaking gjøres bare etter nøye over­veielse. MR-bilder kan også bestilles til å gjelde viktige deler av skjelettet.

Jacobsen forklarer at uro­logens oppgave er blant annet å undersøke livmoren og prostata, og ta en psa blodprøve før videre henvisning til MR, kreftlege og patiolog for endelig biopsi og cysto­skopi. Desto tidligere ­kreften oppdages, desto bedre kan det behandles. Hos Kolibri Medical er det omtrent ingen ventetid og du kan få MR-time på dagen, og svar på MR innen tre dager.

Det kan være tilfeller der pasi­enten kommer med vannlatingsproblemer, og etter ut­redningen påvises det at han har prostatakreft. Dersom en oppdager kreft, henvises disse ­videre til SUS eller fritt sykehusvalg. Det er viktig med samarbeid mellom det private og offentlige.

Offentlig avtale

Kolibri Medical har inngått avtale med Helse Vest om operasjon ved vannlatingsproblemer der prostata er årsaken. Avtalen innebærer at pasienten kan benytte seg av Fritt sykehusvalg, og kan velge å bli operert for prostata på Kolibri Medical. Pasienten ­betaler kun en egenandel. ­Pasienten må ha henvisning fra sin fastlege, eller kan henvises fra andre spesialister.

Det er i dag lang ventetid for denne type operasjoner i det ­offentlige, men Kolibri Medical har god kapasitet og vil kunne tilby operasjon innen kort tid. Man kan også henvende seg ­direkte for utredning og prostata­operasjon uten henvisning, men da som privatbetalende.

Sterilisering, ereksjons­problemer og refertilisering

Ved Kolibri Medical gjøres også operasjoner som ikke det ­offentlige kan prioritere som for eksempel sterilisering av menn og forhudsoperasjoner. Her kan du ikke bare sterilisere deg, men du kan også revesere steriliseringen (refertilisere). I tillegg kan du få hjelp til å bringe den forsvunne ereksjonen tilbake hvis du har ereksjonsproblemer. Hos urolog Inga Jacobsen kan du få svar på alt det du lurer på. Ønsker du en undersøkelse, konsultasjon eller behandling? Da kan du kan bestille direkte hos Kolibri Medical eller få ­henvisning fra din fastlege.

Kolibri Medical

Raskt og profesjonelt – 
når du trenger det mest!

Unngå lang ventetid og mange henvisninger; Kolibri Medical er et privat, offentlig godkjent sykehus med det meste samlet under ett tak. Med rask utredning og behandling tilbyr Kolibri Medical effektiv og profesjonell oppfølging til sine pasienter.

– Hos oss på Kolibri Medical får pasientene oppfølging og behandling under samme tak, og gjerne på samme dag, forteller Elisabeth Stråtveit Vistnes, driftsleder ved Kolibri Medical.

Sykehuset ligger lett tilgjengelig i Trim Towers, like ved Kvadrat kjøpesenter. I lyse, moderne lokaler er det lett å føle seg trygg og velkommen.

– Vi har kunder i alle aldre og fra alle slags bakgrunner. Siden vi samarbeider med Helse Vest, får vi også mange pasienter henvist fra offentlige legesentre og sykehus, forteller Inger Kristin Grødem, avdelingsleder.

Forusakutten er en del av Kolibri Medical, og tilbyr et bredt utvalg av medisinske tjenester, deriblant psykolog og legevakt. Dette gir en enda større grad av tilgjengelighet og fører til et verdifullt helhetstilbud.



Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no