ANNONSE

SPORT & FRITID

Bjordal – Kvitlen

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Turgleder for folk flest», Dreyer Bok


Publisert: 29.08.2015

Fra parkeringsplassen følger en skiltet retning Støle. Den gamle ferdselsstien mellom Bjordal og Brattebø gikk her. Merket sti følger elven oppover den trange dalen.

Den første delen av stien er kronglete og bratt der den snor seg gjennom den frodige lia ovenfor Kvitlaåna. På de ­bratteste stedene er det sprengt inn hjelpetrinn i fjellet. Tau og kjetting er og til stor hjelp. Elven fosser ned i Stora Hølen hvor vannet roer seg litt før den fortsetter nedover dalføret. ­Bjerkreimsvassdraget, som dette er en del av, er varig ­vernet. Lengre oppe ved Søystøllia flater terrenget etterhvert ut. En går nå igjennom en av de mest verne­verdige bjørke­skogene i Rogaland. Fuglene synger, og lyden av vannet som fosser nedover dalen, gir god stemning der en går på stien til Brattabø. Så åpner terrenget seg med store gressletter og bjørkeskog. Inn til venstre ligger ­Austdalen og mot høyre Søre Kvitladalen. På andre siden av ­Lauarbekken kommer en inn på den gamle ferdselsveien mellom Bjerkreim og Sirdal.

Fjellgarden Brattebø ligger oppe på høyden ovenfor Kvitlaåna. Etter å ha ligger øde etter svartedauen, ble gården igjen befolket mot slutten av 1500 tallet. Tuftene forteller at det har vært mer enn et bruk her inne, men i dag er det bare det ene våningshuset som står igjen. I 1923 var tiden over for Brattebø som fjellgård, og siden har den blitt brukt som sauebeite. Gården ble lagt ned før det var vanlig med maskiner i jordbruket.

En fortsetter langs det gamle buræget, som fungerte som gangvei fra gården Brattebø. Ferdastien innover ­Kvitladalen er enkelte steder steinsatt og bred. Ikke langt fra Brattabø passerer en tuftene til husmannsplassen Kalvehagen, som lå under Brattebø. Gangveien innover denne delen av dalen går langs elva helt inn til Kvitlen. Kvitladalen, som er blitt spart for skjemmende inngrep, blir ansett som en av de fineste fjelldalene i dette fylket. ­Strekningen fra Brattebø til Kvitlen går gjennom et ­fantastisk vakkert kulturlandskap med mange kultur­minner. Etter å ha krysset elva fra Nordre Kvitladalen på moderne hengebru passerer en restene av kvernhuset og tørkehuset ved fossen. Innover sletta følger en buræget inn til gjeterhytta, som ble satt opp etter brannen i 1935. Ingen bosatte seg på fjellgården etter brannen. Kvitlen har 5 hustufter fra en historie som strekker seg tilbake til middelalderen. Og i ­heiene rundt er det funnet spor etter veidemenn som var i området for mer enn 9000 år ­siden. De var jegere som høstet av det naturen ga. I denne natur­perlen skal ­Stavanger Turistforening nå sette opp en turisthytte i løpet av 2014. I dag kan en vandre fra ­Ørsdalen på merket rute via flere turisthytter til Frafjordheiene og Sirdal.

Hvordan komme dit:

E-39 til Vikeså. Sving inn ved Statoilstasjonen og følg Rv-503 retning Byrkjedal. På Malmei tar en av og følger Fv-117-skiltet mot Stavtjørn. Fra Stavtjørn fortsetter en gjennom tunnelen og videre gjennom Ørsdalen til Bjordal. Stor parkerings­plass ved broen.

Turen er på ca. 14 kilometer og tar 6–7 timer.

Vanskelighetsgrad: 3 støvler


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no