ANNONSE

Leserbrev

Er det virkelig mer bom med FrP?

Robert Raustein, 2. listekandidat i Randaberg FrP

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Publisert: 29.08.2015

«Mer bom under FrP», «FrP lovet mindre bom, og nå kommer den nye bomringen», «Skal aldri mer stemme FrP». Dette er noe jeg som FrP-politiker hører ofte. Flere store aviser som nettavisen, Dagens Næringsliv og VG har skrevet artikler hvor de legger vekt på at norske bilister betalte en halv milliard mer i bompenger i 2014 enn året før. Valget var i 2013 og FrP havnet i regjering, hvorfor betaler vi da mer i bompenger?

Det er da FrP får skylden for å sette opp mer bommer når de lovet et bomfritt Norge. Svaret på det er ganske enkelt. I Norge har vi en Nasjonal transportplan (NTP) som blir satt opp av den daværende regjeringen og omhandler 9 år frem i tid. Det betyr at planen som ble satt av den rødgrønne regjeringen i 2010 var en plan frem til 2019, og da inneholdt nye bomprosjekter for de 9 årene. Det betyr at da det ble regjeringsskifte i 2013, var det fortsatt den rødgrønne regjeringens NTP som gjaldt. Det er en lang prosess å få endret denne planen, og dermed ble disse nye bomprosjektene den rødgrønne regjeringen planla, en realitet.

FrP med en oppslutning på 16,3 % kan dermed ikke, som eneste parti mot bom, fjerne alle bomprosjektene i den rød­grønnes NTP. Vi sitter i dag ikke alene i regjering, men med Høyre som støtter bompenger. FrP har klart å skrinlegge noen av disse og dermed har vi fått lavere satser. Det vil si at vekten ville vært større uten FrP i regjeringen. FrP har også kommet med en bompenge-reform som omhandler et nytt veiselskap. Dette vil ha mindre byråkrater og dermed vil mindre penger gå til administrasjons-kostnader. Det vil si at det på sikt vil bli billigere for hver enkel sjåfør. Vi i Randaberg FrP er helt imot bom som det eneste partiet!


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no