ANNONSE

SAMFUNN

Tenk over din søppelhåndtering

Tekst: Bente Henriksen, informasjonsrådgiver ­Rogaland brann og redning IKS.


Publisert: 29.08.2015

Branner starter ofte i kontainer, søppeldunk eller annet brennbart materiale som er plassert for nært inntil husvegger. Brann utendørs kan fort spre seg til omkringliggende bebyggelse, og kan forårsake store skader.

Det brenner jevnlig i kontainere, paller og søppel, og ved plassering nært opptil bygg kan dette få fatale konsekvenser. Alle har selv et ansvar for å tenke gjennom risiko ved plassering av brennbart materiale. Brannvesenet ber alle om å tenke gjennom farer ved hensetting av materiale som kan begynne å brenne.

Infoskriv

Rogaland brann og redning IKS (RBR) har nylig fått laget et informasjonsskriv, hvor brannvesenet anmoder om sikker plassering av brennbart materiale og bruk av låsbare søppelbeholdere.

– Skrivet ligger i alle brannvesenets biler, slik at ansatte som kommer over forhold som tydelig utgjør en risiko, kan henge opp en lapp med anmodning om å gjøre noe med situasjonen, forklarer branninspektør Øyvind Nermoen.

– Når vi kommer over forhold av spesielt høy risiko, for eksempel kontainer plassert tett opp til husvegg i sentrumsnære strøk, vil brannvesenet som før sørge for å få denne fjernet, fortsetter Nermoen.

Søppelprosjektet

I desember 2014 ble rapporten Brann i avfallsbeholdere ferdigstilt. Dette er et prosjekt som tar for seg søppelbranner i RBR sitt distrikt, i perioden 2007–2013. Hensikten med prosjektet var å kartlegge behovet for tiltak for å forebygge slike branner i RBS sine medlemskommuner. Rapporten viser at Stavanger er overrepresentert i antallet søppelbranner.

I RBR sitt dekningsområde brenner det i snitt rundt 100 ganger i året i kontainere, avfallsdunker, trepaller og annet søppel.

Stavanger har egne vedtekter

I sentrumssonen i Stavanger gjelder egen vedtekt for avfallshåndtering. Denne har krav om brannsikre avfallsbeholdere, samt at disse skal være låsbare. Avfalls­kontainere kan stå åpne i vanlig arbeidstid, men skal være låste eller fjernet etter arbeidstid. Ifølge renovasjonsavdelingen i Stavanger kommune fungerer denne ordningen bra, og de ønsker å utvide vedtekten til å gjelde også utover sentrumssonen.

Plikt til å opptre slik at brann forebygges

– Åpne dunker og kontainere er helt klart en stor risiko, da brann i disse kan smitte til nærliggende bygg og i verste fall føre til en storbrann, forteller brann­inspektør ­Gunvor Hoff. Hun mener at låsbare, branntette avfallsdunker bør vurderes på steder hvor en ikke kan plassere dunker vekk fra bygninger. Uansett er det viktig å tenke over hvordan kontainere, søppeldunker og annet brennbart materiale ­plasseres i forhold til omkringliggende bygg.

– Alle har plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges, understreker Hoff.

Råd for plassering

Noen tips for å unngå brann i kontainer eller søppeldunk:

Ikke plasser søppeldunker eller kontainere for nært husveggen. Mange forsikringsselskap har krav om plassering minst 5 meter fra yttervegg.

Søppeldunkene må heller ikke være lette å flytte inntil en vegg.

Søppeldunker som plasseres nært byggverk, bør være lukket og låst, og konstruert slik at brann ikke kan spre seg ut fra den.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no