ANNONSE

Min mening

Min mening
av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Den viktigste saken ved valget

Mandag er det valgdag, og da er det viktig å si sin mening ved stemmeurnen. På mange måter blir det godt at valget snart er over. Rikspolitikernes hamring på hverandre og småkjekling er vi for lengst trøtte og leie av. Det er ikke mange minutter jeg har orket å høre på de ulike debattene. Sannsynligvis er politikerne selv sjeleglad for at valget nå går mot slutten. Men vi må huske på en ting. Det er lokalvalg, og i vår region er det faktisk viktige saker som vil få stor betydning i fremtiden.

Hvor skal sykehuset plasseres?

Plasseringen av nytt sykehus er den aller viktigste saken som lokale politikere kan påvirke de neste 20 årene. Det er jo litt pussig at Stavangers ledende parti lenge før ulike faglige evalueringer av alternativene er presentert, allerede har landet på at sykehuset skal ligge på Ullandhaug. Punktum. I en tid hvor veldig mye i bysamfunnet dreier seg om å kvitte seg med forurensende bilbruk, og øke kollektivbruken. Apostlenes hester er på ny fremtiden. Med det mener jeg at det å kunne gå til jobb eller sykle til jobb er blant de viktigste verktøy for positiv byutvikling i Stavanger. I dagens debatt er det stort sett 3 alternativer som diskuteres. Ullandhaug, Våland og Stokka på Sandnes. Fylkesmannen har også spilt inn alternativet med Paradis.

Er lykken et gigantbygg?

Det finnes svært lite internasjonal forskning som dokumenterer at å samle alle sykehusfunksjoner på ett sted, er den ultimate løsningen. Det er mulig at sykehusledelsen liker seg best i et flunkende nytt gigantbygg, men det er på ingen måte dokumentert at dette er det beste for pasienten. I Gøteborg slo man sammen 3 sykehus til ett, men etter relativt kort tid ble dette prosjektet erklært som fiasko. Nå er de tilbake til den gamle modellen med 3 sykehus. Vi retter utrolig mye fokus på selve bygningene, men burde heller rette større ­oppmerksomhet på kvaliteten i helsetjenesten. Til beste for pasienten.

Her bør det ligge

Stavanger kommune har fått utarbeidet en rapport hvor Ullandhaug og Våland blir sammenlignet. På de aller fleste punktene vinner Våland. Nærhet til kollektiv­aksen med jernbanesporet og den nye busstraséen gjennom hele riksvei 44 er viktig. Når det gjelder folkehelse, vinner Våland på grunn av økt bruk av sykkel og det å kunne gå til sykehuset for ansatte og pårørende. Det går an å argumentere for at det i fremtiden er mer plass på Ullandhaug, men det er ikke noe problem. Et steinkast unna vårt eksisterende sykehus ligger Paradis og Hillevågs­vannet. Jeg synes Fylkesmannens innspill hadde fortjent mer oppmerksomhet. Å ­kombinere dagens bygg med videre utvikling i Paradis burde vært utredet nærmere. Sykehusledelsen avfeier Paradis grunnet for lite plass. Det er snever tankegang. Er det ikke ganske mye sjø der? Tenk på hvor fantastisk mulighet det er å utvikle sjøarealet etter hvert som sykehuset har større behov. Dette dreier seg også om byutvikling og å presse distriktets innbyggere til å bruke kollektivtransport. Skal vi få et levende sentrum, er vi avhengige at det utvikles flere boliger og arbeidsplasser i sentrum. Sykehuset må etter min ­mening ligge i sentrum. I løpet av de neste årene har politikerne en unik mulighet til virkelig å utvikle byen, til glede for både innbyggerne og pasienter fra hele regionen. Kanskje gamle Stavanger sykehus kan komme til heder og ­verdighet igjen som et funksjonelt bygg som en del av det ­fremtidige sykehuset? Arkitekt ­Eckhoff hadde fortjent at det skjedde. Lykke til med valget.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no