ANNONSE

HUS & HAGE

Energisparing i praksis

Kilde: Lavenergiprogrammet.no

Tekst: Elena Solberg


Publisert: 12.09.2015

Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg bidrar til godt inneklima, begrenser luftfuktigheten og utnytter energien effektivt. Nå kan boligeiere få støtte til å ettermontere balansert ventilasjon.

– Balansert ventilasjon er først og fremst et tiltak for god luftkvalitet, men med en god varmegjenvinner kan også energi­besparelsen bli vesentlig, forklarer energirådgiver Stig ­Allan Stokvik i Enovas svar­tjeneste, Enova Svarer.

Godt inneklima er bra for hus og helse

I et eldre hus vil det komme frisk luft inn i boligen gjennom lufteluker og luftespalter over vinduene, men også gjennom sprekker og åpninger i konstruksjonen. Det krever mye energi å holde et trekkfullt hus varmt. Ved å etterisolere, bytte vindtetting og skifte dører og vinduer, vil det være mindre krevende å varme opp huset, men det kommer ikke lenger tilstrekkelig med frisk luft inn i boligen.

Den brukte, fuktige luften vil heller ikke slippe ut. Dette kan føre til «tung» inneluft og mugg og sopp. Da er et ventilasjonsanlegg den beste måten å få nok frisk luft inn i boligen på.

Motta tilskudd fra Enova

Fra og med 2015 har boligeiere som oppgraderer ventilasjonsløsningen sin og installerer balansert ventilasjon med varmegjenvinner rett på å få penger tilbake. Enova støtter dette tiltaket med inntil 20 000 kroner, så sant boligeier registrerer dokumentasjon på gjennomført tiltak og kostnader. For å motta tilskudd forutsettes det at varmegjenvinneren som et minimum har en gjennomsnittlig årlig virknings­grad på 80 prosent

På Enovas hjemmesider ligger mer informasjon og kriterier og hvordan man går fram for å få penger tilbake for energitiltak i hjemmet. Her ligger også en oversikt over alle tiltakene som gir rett til penger tilbake.

Viktig å tenke langt fram

– Dersom du likevel skal opp­gradere boligen din, kan det være lurt å vurdere ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg samtidig. Når ytterkledningen er tatt av eller du uansett skal bytte taktekking kan det være enklere og billigere å komme til, sier prosjekt­leder for smart oppussing i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen.

Skulle du ikke ha budsjett til å installere selve ventilasjonsanlegget nå, kan du likevel gjøre mye for å legge til rette for dette senere. Be håndverkeren om å legge klar ventiler og føringsveier for luft, samt sette av plass til ventilasjonsaggregat. Å legge opp strømkurs samt forberede styringssystem for ventilasjonsanlegg vil også være tiltak som kan gjennomføres i forkant og som gjør en fremtidig installasjon enklere.

Et balansert ventilasjonsanlegg sikrer tilstrekkelig luftskifte og god luftkvalitet og gir bedre kontroll over luftmengde. For allergikere er det en fordel at den friske luften som kommer inn blir renset fri for pollen og lignende før den kommer inn i oppholdsrommene i boligen. Luften som kommer inn blir forvarmet av den brukte luften som går ut.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no