ANNONSE

SPORT & FRITID

Kleppali

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Turgleder for folk flest», Dreyer Bok


Publisert: 26.09.2015

Strandgarden Kleppali i Bjerkreim ble fraflyttet i 1975. Den ligger lunt og fint til på høyden over Ørsdalsvatnet. I dag brukes området til sauebeite og ungdyr.

Uten vei var rutebåten på Ørsdalsvatnet eneste ­kommunikasjon med om­verdenen bortsett fra stien over heia til Holmen. Og Holmen gård er utgangspunktet for denne fine turen, som følger den gamle ferdselsveien ­mellom strandgarden og bygda. Fra Holmen følger en veien tilbake til første sving. Her begynner den merkede ruten, som etter å ha passert dyrket mark, fortsetter på traktorveien bratt oppover Riblandsskaret mellom Bukke­knuten og Såta. Traktorveien fortsetter gjennom Riblandsdalen. Et stykke innover i dalen går det også merket sti opp til fjellet Såta. I andre enden av Riblandsdalen ligger Nordvatn hvor veien følges langs sørsiden av vannet. 
Det mektige Skåra­fjellet reiser seg på andre siden av ­vannet. Ved ­utløpsoset går veien inn i granskogen, og en fortsetter på sti gjennom skogen. Ute av granskogen er en kommet til nordsiden av Øyarvatn. Her passeres en storsteinet ur, men holder en seg til merket rute, er det greit å ta seg frem. Etter ura kommer det et området med mye einer, men det er ryddet sti ­igjennom einerskogen. Fra høyden sør for Øyarvatn ser en nedover lia til Kleppali med Ørsdalsvatnet litt lengre nede og den steile fjellveggen til Glupafjellet på andre siden. I fjellveggen der kan en tydelig se raset som gikk i desember 2008. Stien går jevnt nedover lia mellom einerbusker. Det første som møter en på tunet, er flotte jordbruksredskaper. Huset på gården er fra 1863, og løa er fra 1926, mens siloen som ser nyere ut, er fra engang på 60-tallet. Tunet på Kleppali er tatt godt vare på. Det er 1 kilometer ned til Kleppali sin brygge. Traktorveien går langs sørsiden av Storamyr før den svinger nedover langs Ålabekken før den dreier ned til Ørsdals­vatnet. Den gamle brygga lå lengre inne, og der var det svært bratt opp til gården. En hel dag gikk gjerne med når folket på Kleppali skulle frakte ett tonn kraftfor eller gjødning opp med hest og slede. Dagens brygge er fra 60-tallet, og nå kan en kjøre varene til gården med traktor.

Den 11. mars 1852 skjedde det som ikke måtte skje. Tre av barna på Kleppali gikk gjennom isen på Øyavatnet og druknet. De var 5, 9 og 13 år gamle, og det blir fortalt at de var på vei hjem fra skolen på Holmen. Andre mener at de var på sauesanking. Den eneste sønnen de hadde, reiste til USA.

Det går en umerket sti til neste strandgard Lansdal.

Hvordan komme dit:

Kjør E-39 til sør for Vikeså. Følg skiltet til ­Holmen Fv-121. Ta så første vei til venstre over broen. Så til høyre igjen og neste vei til venstre. En kjører så rett frem til en skarp høyresving. Veien ender på gårdstunet på Holmen. Spør hvor det er greit å parkere.

Vanskelighetsgrad 2 støvler

Turen er på totalt ca 10 km og tar 3–4 timer.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no