ANNONSE

HUS & HAGE

næringseiendom sentralt på øksnevad


Lokaler til leie – gunstig pris!

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Maaseidegruppen


Publisert: 10.10.2015

Fakta:

Bedriftsveien 3 AS

Hva:
Eiendomsselskap.


Aktuell med:
Utleie av næringsarealer.


Kontakt:
Maaseidegruppen, tlf 900 43 250

Eiendommen ligger i et svært attraktivt industriområde med naboer som Kverneland fabrikker, Øksnevad Næringspark og Block Berge Bygg. Med beliggenhet bare 13 minutter fra Forus bør du vurdere om denne eiendommen kan være aktuell.

 

Dette er en attraktiv eiendom med stort høylager, kontorer og romslig uteplass.

 

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt ved Øksnevad Industriområde i Klepp kommune. Ca 8 km sør for Sandnes, og med bare noen få minutter til NSB sin gods­terminal i Sandnes kommune.

Her har du kort vei til det ­meste, og eiendommen ligger på rett side av Forus i forhold til de største trafikale utfordringene med kø og ventetid for transport.

Målt fra sentrum av Forus er avstanden 13 km.

Selve eiendommene

Bebyggelsen består av lager, produksjon- og kontorarealer oppført i tre bygge­trinn. Byggeår er 1987, 1994 og 1996. Samlet areal er på 6600 og et tilhørende tomteareal er på 11.360 m2.

Bygningsmassen består av ett sammenhengende bygg hvor kontordelen er lagt til midt­seksjonen, med lagerhaller på begge sider. Hele eiendommen er fullsprinklet som med­fører god brannsikkerhet.

I tillegg til hovedbygget er det oppført en mindre uisolert hall i 1988. Anlegget er til­passet ­Handelshuset Martinsen sin engros­virksomhet med lager og administrasjonslokale. Lager­delen inneholder tre container­ramper for 40 m2 containere og vareramper for lastebil.

 

Byggetrinn 1 – Lager og kontor

Denne delen av bygget ble opprinnelig oppført som verksted og bilutstilling, men ble senere end­ret til administrasjon og ­lager i to etasjer for Martinsen & Co. 1. etasje inneholder kontorer, showroom, spiserom, gang, toaletter, garderobe. Dette arealet er 270 m2. I tillegg er det i etasjen 330 m2 lager. 2. etasje består av 600 m2 utstillingsrom.

 

Byggetrinn 2 – Lager

Bygningen her er oppført i to etasjer. 1. etasje inneholder lager på 1063 m2 med en etasjehøyde på 2.6 m. 2. etasje inneholder ­lager på 870 m2 med etasjehøyde 2,4 m.

 

Byggetrinn 3 – Høylager og administrasjon

Hovedlageret er oppført i én etasje og er på 2.079 m2. Etasjehøyden er på 8,5 m og 5,3 m. Administrasjons­bygget er oppført i to etasjer. 1. etasje inne­holder resepsjon, seks kontorer, to møterom, toaletter med garderobe og teknisk rom. Arealet her er 300 m2. 2. etasje inneholder 12 kontorer og utstillingsareal.

 

Utviklingen i leiemarkedet

Lokalavisen har snakket med flere eiendomsmeglere som har fokus på næringslokaler, og konklusjonen fra alle er at det er få eiendommer med store areal til leie. Det er en viss ledighet på kontor, men kombinasjonen produksjon, lager og kontor er mangelvare. Flere antyder at det i markedet nå er leietakere som vurderer eiendommer utenfor de mest sentrale områdene. Gjerne med nærhet til boligområder hvor boligprisene er noe lavere enn i de mest sentrale strøk.

 

Passer for mange virksomheter

Det er ingen tvil om at denne eien­dommen kan passe for ­mange forskjellige leietakere og virksomheter.

Her er det gode mulig­heter til å kombinere kontor og administra­sjon med gode lagerarealer og god parkerings­dekning. Utleier er positive til å vurdere tilpasninger for flere leie­taker. Romslig uteareal er det også mange som setter pris på. Mange bedrifter er tjent med denne beliggenheten, og pris­settingen er gunstig for potensielle 
leietakere.

 

Mer informasjon?

Interessenter bes ta kontakt med Maaseidegruppen, som gjerne tar en befaring og visning på eiendommen etter nærmere 
avtale.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no