ANNONSE

SPORT & FRITID

Stora­berget

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Turgleder for folk flest», Dreyer Bok


Publisert: 10.10.2015

Storaberget er det mektige fjellet som ligger på høyre side når en kjører Rv-516 retning Hommersåk.

Fra Hogstad følger en gårdsveien ned til grustaket og gjennom grinden. Storaberget ser en nå til høyre. Videre går en gjennom beitemark forbi grustaket og videre på vei bygget av tyskerne. Røde merker dukker etter hvert opp, og veien følges opp til Grina vannverk.

Grina vannverk sto ferdig i 1944. ­Grinavatnet og ­Lomstjørn var kildene til vannverket, som tyskerne bygget for å bedre brannberedskapen på flyplassen. Grina vannverk forsynte Sola med vann fram til 1959.

Fra krysset ovenfor vannverket fortsetter en mot Storaberget. Langs veien oppover kunne det ha vært flott utsikt over Hogstad, men trærne er i veien. Oppe ved Loms­tjørna fortsetter en over demningen og videre på sti til det neste vannet. Stien fortsetter til andre siden av Lomstjørna hvor skiltet forteller retningen. Langs stien opp til Storaberget står et nytt skilt: Bygdeborg.

Like bak kan en tydelig se rester av borgmuren som går ca 175 meter fra sørøst mot nordvest. Deler av den er ­trolig ca. 1500 år gammel. Borgmuren har rast sammen, men borgen er en av de best bevarte bygdeborgene i fylket. De andre sidene av fjellet er stupbratte og gir god ­beskyttelse den veien.

Fra bygdeborgen går stien videre oppover, og etter hvert flater det litt ut før det går bratt oppover til ­toppen. ­Utsikten østover har vært fantastisk fra stien opp fra ­Lomstjørna, men fra toppen av ­Storaberget er det flott i alle retninger. Stor varde på toppen med gjestebok viser 
at dette er et populært turmål.

En følger samme rute ned til ­Lomstjørna, og mange går samme vei tilbake til parkeringsplassen. Men det er muligheter for en litt lengre tur via Grindavatnet. Da fortsetter en østover fra demningen i Lomstjørna. Stien er godt merket og går over Bakkafjell og ned på østsiden av ­Høgenuten. Nedover bjørkelia til vannet og på ­merket sti langs Vatnalia til badebryggen i Grindavatnet. På sjakt­huset står flere skilt til forskjellige turmål. Sjakthuset er bygget over en 12 meter dyp sjakt ned til selve tunnelen hvor vannrørene går. Turen fortsetter nå på kjerrevei ned mot Stokkhammar­skaret. Øverst i skaret står tunnel­åpningen åpen, og en kan se vannrørene som forsvinner inn i fjellet. Gjennom Stokk­hammarskaret ligger det store hauger med stein fra tunnelutgravningen. Nede ved vannverket følger en samme vei tilbake til Hogstad.

Hvordan komme dit:

E-39 til Sandnes, og etter broen følger en ­Rv-13 mot ­Røldal. Fra avkjørselen til Ims følger en ­Fv-516 rett frem mot Hommersåk. På bakke­toppen svinger en inn til høyre like før buss­holdeplassen på Hogstad. En kan enten ­parkere på den store plassen ved bussholde­plassen, eller en kan parkere ved driftsbygningen ved informasjons­tavlen. Husk å vise hensyn til grunneier og spør om du er i tvil.

Turen er på ca 8 km og tar rundt 5–6 timer.

Vanskelighetsgrad: 2 støvler


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no