ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Radonmåling i hjemmet

Tekst: Bente Henriksen, informasjons­rådgiver i Rogaland brann og redning IKS

Foto: Colourbox


Publisert: 24.10.2015

Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. For å finne ut om man har radon i huset sitt må man måle dette med eget måleutstyr.

- Radon er en gass man hverken kan lukte eller se. Den er en av de negative miljøfaktorene det er lettest å måle, og vil ikke påvirke omgivelsene dersom en får den fjernet, sier rådgiver Geir Tore Aamdal i avdeling for miljørettet helsevern i Rogaland brann og redning IKS (RBR).

Anbefaler alle å måle radonverdien

Statens strålevern anbefaler at alle som ikke har målt radonverdien i hjemmet de siste fem - ti årene, foretar en radonmåling. Det samme gjelder for huseiere som har renovert eller bygget om boligen.

Som hovedregel bør alle som bor på bakkeplan, i første eller andre etasje, sjekke radonverdier i boligen. Radonnivåene er spesielt store i granitt og alunskifer. Det er imidlertid store variasjoner, og nabohus kan ha helt ulike forekomster av radon.

Slik måler du radon

Å måle radon er både enkelt og rimelig. Avdeling for miljørettet helsevern i RBR har inngått et samarbeid med Radon­assistanse AS på måling av radongass i hjemmet.

• Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.

• Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.

• Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Forekomst av radon gir økt risiko for lungekreft, spesielt for storrøykere. Hvis radon­verdien overstiger 100 Bq/m3 anbefales huseieren å sette i gang tiltak for å redusere radonnivået i boligen sin.

Målepakke

- Dersom du måler for høye verdier av radongass i boligen din, finnes det løsninger for å redusere nivået, sier Aamdal som oppfordrer alle boligeiere til å benytte seg av tilbudet brannvesenet og Radonassistanse AS i disse dager er ute med.

Dersom du bor i Sør-­Rogaland* kan RBR i samarbeid med Radonassistanse AS tilby en måle­pakke for måling i to rom koster 375 kroner, og kan bestilles på:

www.radonassistanse.no

Trykk deg inn på «Kampanje» på venstre side

Brukernavn: HELSE

Passord: 2011

Eller ring direkte på telefon: 954 51 488.

Tallene fra målingene som blir utført av Radonassistanse blir sendt tilbake til huseier med kopi til kommunen. Bak­grunnen for at kommunene får disse tallene er for å få en oversikt over radonforekomst i boområdene.

*Bjerkreim kommune er ikke en del av denne kampanjen.

Fakta om radon

Radon er en edelgass uten farge, lukt eller smak, som kan sive opp fra bakken. Gassen er radioaktiv og kan derfor skade kroppens celler slik at det utvikles lungekreft. Radon dannes kontinuerlig fra uran. Uran finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn.

Norge og våre naboland i Skandinavia er særlig utsatt for den radioaktive gassen fordi den skapes nede i bakken der grunnen er sammensatt av bestemte bergarter. Disse bergartene er ikke er helt uvanlig i våre områder.

Det er regionale og lokale variasjoner i radon­konsentrasjonen i inne­luften. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.

Statens strålevern har satt en anbefaling om at ingen hus bør ha verdier over 200 becquerel per kubikkmeter luft. Hvis det måles over 100 Bq/m3 bør det gjøres tiltak for å redusere nivået.

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Særlig om vinteren er norske hus utsatt for høyere nivåer av radongass fordi vi varmer opp husene og lufter mindre.

Risikoen er høyest for folk som røyker, eller har vært røykere.

Det finnes flere ulike metoder for å redusere radonnivået både i nybygg og i eksisterende bygg. Har du for høye verdier tar du kontakt med fagfolk for å få hjelp til å redusere dem. Ofte kan problemet løses med enkle tiltak.

Kilder: Statens Strålevern og Kreftregisteret


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no