ANNONSE

Leserbrev

Vold mot eldre?

Seniorsaken Rogaland, Elsa Kristiansen


Publisert: 07.11.2015

Vold mot eldre ? Er det et problem i vår tid og i vårt nærmiljø? Forskning viser at ja, det kan det være. Men det er ofte et skjult problem.

Den 18. og 19. november kommer Sosionom Ingegerd Espås og legger fram resultater fra en studie i østlandsområdet og inviterer til samtale omkring dette mulige problemet også her i vår del av landet. Vi ønsker seniorer selv, pårørende, helsepersonell, politikere, politi og andre interesserte velkommen.

Erfaringer fra Østlandet tilsier at både vi eldre selv som måtte være gjenstand for en eller annen form for vold i dagliglivet, pårørende/familie, politikere og de yrkesgruppene som er nevnt, finner at vold ofte er et skjult problem, og ikke minst et problem som det er vanskelig å snakke om.

Espås sin innsikt i dette feltet viser at vold kan ha mange fasonger. Det dreier seg ikke bare om fysisk vold. Men kanskje aller mest om psykisk vold og forhold som går på trygghet og integritet løs.

Det blir to åpne møter her i Sør-Rogaland i november, et i Sandnes / Mossiges Minde den 18. november og et i Stavanger / Skipper Worse Ledaal den 19. november , begge steder kl 18.00.

Se annonse i Stavanger Aftenblad og Sandnesposten når det nærmer seg! Vi håper mange benytter anledningen til å få informasjon om, og anledning til å stille spørsmål, og også samtale om dette, noe vanskelige tema. Vel møtt.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no