ANNONSE

SPORT & FRITID

Kyllingstad – Kringlelia

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Turgleder for folk flest», Dreyer Bok


Publisert: 21.11.2015

Fra porten ved gamle E-18 er det 2,5 kilometer opp til den lille parkeringsplassen i Kringlelia. Den gamle gården Kringlelia lå der parkeringsplassen er i dag. En kan også parkere langs grusveien innover, men krøtter kan gjøre skade på bilen.

Det er ingen merkede stier i om­rådet, men flere traktorveier og stier i landskapet. Det er en fin tur i seg selv å følge veien innover, den er omtrent uten ­stigning. Veien følger Kjedlandsåna oppover til Hadvarshølen. Etter Nordlivatnet kommer en til de første hyttene. Det er ikke mange hytter eller campingvogner her inne, og noen ligger godt skjult mellom trærne. Tronslåttå ligger ved Errevatn, og en er snart i gran­skogen ved ­Kringlelia. Veien går gjennom kulturlandskap med noe dyrket mark. Den fortsetter forbi parkeringsplassen og inn langs ­Kringlelitjørna. Grusveien er av god standard og egner seg godt for barne­vogn. Der grusveien ender ved Kringleli­tjørna, kan en ­følge den gjengrodde veien videre langs ­vannet og oppover langs Jerabekken til Jeravatnet. Men denne veien har en helt annen standard og er vel mer for sti å regne. Området har et rikt dyreliv, og er en heldig, kan en kanskje få øye på rødrev eller elg. Det er også et rikt fugleliv med blant annet ørner og ugler.

En er nå inne i Sikvaland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt, som er forsvarets øvingsområdet for bombekastere og rekyl­frie kanoner. Men en må litt lengre sørover mot Stora Jolifjellet før en kommer til inngjerdete område med advarselskilt om blindgjengerfare. Det skal visstnok være mange år siden området har vært brukt av militæret.

«Ulvestova» er et gammelt sagn om et ulvehi i ­Kringle­lia. Det skal finnes en fjellsprekk hvor ulven søkte ly med sin familie. Ulven skal i følge historien ha lusket rundt på tunet på gården Kringlelia etter mørkets frembrudd på jakt etter dyra. Sagnet forteller at folket på gården kunne se de glødende øynene på «gråtassen» når den kikket inn gjennom stuevinduet.

Hvordan komme dit:

E-39 til Kyllingstad og sving av ved skiltet: badeplass. Kjør til skiltet Kringlelia og husk å lukke grinda etter deg.

Turen fra bommen og inn dit grusveien ender, er ca. 7 km og tar ca. 1 time hver vei.

Vanskelighetsgrad: 1 støvel


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no