ANNONSE

Leserbrev

Unge og alkohol – 
Hvor får de det fra?

EdruLivsstils Alkoholpolitisk Utvalg 
v/Anders Engelskjønn 


Publisert: 05.12.2015

«Barn ned i 13 års alderen blir tatt hånd av politiet under ungdomsfest i Asker.» Denne og lignende overskrifter bringer TV, radio og aviser ofte. Dette er ikke hyggelig lesing.

Går vi litt bak overskriftene ser vi at det er blitt en selvfølge at når ungdommen samles til fest skal alkoholen være med, og i noen tilfeller også narkotika. Ungdom forteller at dersom de ikke har drikkevarer med seg blir de holdt utenfor gjengen. Politiet kan også fortelle at bruk av alkohol i mange ungdomsmiljøer er sterkt stigende.

Naive foreldre

Vi hadde håpet at barna var det kjæreste foreldrene hadde og at de tok vel vare på dem, men en reportasje fra Asker forteller noe helt annet. Når politiet spør ungdommen om når de blir hentet, svarer mange at de skal være ute til halv tre om natten. Det viser seg også at mange foreldre fortsatt kjøper alkohol til sine mindreårige barn i den tro at de skal få «rette drikke­varer». Å skaffe alkohol (langing) til mindre­årige er et brudd på norsk lov. ­Politiet kjørte hjem en sterkt ­beruset 13 åringen, og oppdaget at foreldrene heller ikke var edru.

Mange foreldre reiser bort i ­helgene og overlater boligen til ungdommen. Ofte utarter det seg til fyllefester.

Offentlige bevillings- og kontrollorganer svikter

Det er skremmende når foreldre stiller seg så likegyldige til sine barns oppvekst.

Rusmiddelbruk er et av vårt lands største problemer på mange fronter i samfunnet, og når foreldrene stiller seg så likegyldig i sitt forhold til sine barn har samfunnet et enda større ansvar. Vi har en god alkohollov i Norge som inneholder et stort fokus på å beskytte barn og ungdom. Det er bra! Men klarer politi og offentlige kontrollorganer å sørge for at lovens intensjon etterleves? Ungdoms­organisasjonen vår, ­Juvente, tester hvordan alders­kontrollen ved ølkjøp er i norske ­butikker. Under siste kontroll fikk om lag halvparten av ungdommen (som alle var ­under 18) kjøpt øl til tross for at det er ulovlig å selge til dem.

Når store mengder ungdommer under 18 år blir påtruffet berusa er noen som har solgt, skjenket eller skaffet alkohol til dem. Noen har brutt loven. I en NRK-reportasje nylig opplyses det at 13 år gamle barn bar poser med sprit. Det ble beslaglagt og barna fikk gå videre. I reportasjen ble det ikke opplyst noe om at politiet prøvde å få brakt på det rene hvordan 13 åringene hadde fått drikkevarene. Skjer det noe som kan forebygge at de ikke får nye flasker?

Vi i Edru Livsstil vil derfor oppfordre foreldre til å verdsette barna sine mer og vise omsorg.

Samtidig ber vi offentlige bevillings- og kontrollorganer om å hjelpe de unge og gi dem den ­beskyttelse som alkoholloven krever. Sammen kan vi sørge for at ingen barn og unge under 18 år får tak i alkohol.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no