ANNONSE

HUS & HAGE

akustikkplater gir mindre støy og bedre lyd


Akustikksenteret forbedrer ­lydforholdene i boligen din

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Paulo Pagani


Publisert: 05.12.2015

Akustikksenteret har stort showroom med diverse typer produkter som forbedrer det akustiske miljøet.


Fakta:

Norsk Akustikk­senter AS

HVA:

En komplett leverandør av akustiske løsninger til hjemmet og arbeids­plassen.


AKTUELL MED:

Tilbyr befaring og målinger for å vurdere lydforholdene og foreslå forbedringer.


HVOR:

Madlaveien 499

4020 Stavanger


Med showroom:

Åpent fra kl 09:00 til 16:00.


KONTAKT:

Sentralbord: 90 23 86 11

E-post: post@akustikksenter.no 

Eier Jens Lindhardsen

Telefon: 90 78 23 67

E-post: jl@akustikksenter.no


WEB:

www.akustikksenter.no

Følg oss på Pinterest og 
Facebook.

Endelig noen som tar lydproblematikken alvorlig! Norges eneste senter med lyddemping som spesialfelt ligger i den gamle «Rumag-bygningen» like ved Motor­veien mellom Hinna og Grannes.

Dårlig bomiljø og mistrivsel kan skapes av så mangt. For mye trekk, fuktighet eller dårlig lukt gjør du fort noe med – mens støy og gjenklang står frem som den ukjente terroristen som bare er der, ofte uten at noe blir gjort. Store bedrifter er pålagt å gjøre tiltak mot støy, men i barne­hager, idrettshaller, på utesteder og i private hjem gjøres det stort sett lite eller ingenting for å skape gode forhold.

Dette får alvorlige følger. Blant annet får faktisk så mange som 32 % av barnehageansatte ­tinnitus (kronisk øresus). I Norge, som ifølge UNESCO er verdens beste land å bo i, har vi ordnede forhold på de aller fleste områder som påvirker vår hverdag – unntatt når det gjelder problematisk lyd og støy.

Det gjør Akustikksenteret noe med.

Hørselen er en av de aller viktigste sansene.

Fysiologisk er vi utviklet til å oppholde oss i naturlignende omgivelser. Våre sanser er utviklet over millioner av år for å fungere optimalt i de omgivelser som har formet oss. Og hørselen er en sans vi tar for gitt skal fungere hele livet. I løpet av de siste 100 årene har vi beveget oss fra et liv i naturen til et liv i betongen. Det har store konsekvenser for vår trivsel og helse.

Det mange ikke tenker over er at vi gjennom hørselen også blir utsatt for enormt mye unødvendig støy og ubeviste påvirkninger. ­Dette preger oss både psykisk og fysisk i varierende grad, og mange er ikke bevisste denne på­virkningen.

Alt å vinne på gode lydforhold

Nyere forskning viser dessverre at for mye lyd og støy har store nega­tive konsekvenser. Ved å ha et bevisst forhold til lyd i våre omgivelser kan vi ta vare på hørselen spesielt og kroppen generelt. Hørselen er en sårbar sans som relativt lett kan skades ­eller ødelegges totalt. Har vi først mistet hørselen, får vi den ikke tilbake.

For mye hørbar lyd og støy medfører:

• Generelt stress med følgeplager

• Konsentrasjonsvansker

• Aggresjon

• Utestenging, innesluttethet

• Tinnitus

• Søvnvansker

• Utbrenthet

For mye infralyd er skadelig

Det er påvist at dyp lyd påvirker organer i kroppen og gir negative konsekvenser. Denne type lyd kalles infralyd og er bass­lyder som er dypere enn det øret kan oppfatte. Infralyd kan føre til resonansfenomener i kroppsdeler, f.eks. nyre, lever, hode og ryggsøyle. Noe som igjen fører til stress og sykdomslignende tilstander.

Hvordan er lydforholdene hjemme hos deg?

Tenk deg et tomt rom med ­nakne, harde overflater. Der blir ikke ­lyden absorbert av noe, og du får en voldsom gjenklang. Og når flere snakker og det er stor aktivitet i rommet, blir det en ren lydstorm. Forvrengningen av lyden i rommet blir enorm, og det blir veldig vanskelig å kommunisere. Taletydelighet og taleoppfattelse blir totalt ødelagt. Da hjelper det lite å investere i dyrt musikk­anlegg eller TV – akustikken blir elendig uansett.

Gulv, tak, vegger og vinduer kaster lyden frem og tilbake i et herlig kaos. Ikke bra! Når vi til­fører rommet tekstilmøbler, tepper, bilder og planter, blir for­holdene langt bedre. Men i ­dagens ofte minimalistiske innredning «i de tusen hjem» er det som regel ikke nok, og utallige familier plages med dårlige og direkte usunne lydforhold. Derfor må vi bygge inn lyddemping i boligene for å få til gode lydforhold.

Støy i boliger kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i boligen ofte ubehagelig, og det fører til plager for beboerne.

Ekko, gjenklang eller etterklang forekommer ofte i moderne bygg pga. materialvalg og minimalistisk byggetrend. Lyden oppleves plagsom for de fleste og da spesielt når flere er samlet for å høre musikk, se på TV, snakke sammen osv. Dette er spesielt plagsomt for hørselshemmede og eldre og vanskeliggjør å føre en god samtale.

Lyddempende himling, lyd­absorberende plater på vegger og tak, lyddempende skille­vegger, gulvtepper og spesielle lyd­dempende møbler og dekorasjoner vil gjøre forholdene langt bedre for beboerne.

– Snakk med oss om dette. Vi kommer gjerne på befaring i din bolig. Vi har fagkunnskapene til å se hvor skoen trykker – og vi har Norges eneste showroom med det du måtte trenge av lydabsorberende produkter, sier Jens Lindhardsen, som er eier av Norsk Akustikksenter AS i ­Stavanger.

Akustikksenteret ser problemet – og kan gjøre noe med det!

Selskapets navn er nytt av året, men virksomheten er en videre­utvikling av Himlingsplater.no 
som har drevet i syv år med hoved­vekt på bedring av lydforhold i næringsbygg.

– Mange år med problem­løsning og utvikling av produkter innen lyddemping har gitt oss den innsikt, kunnskap og erfaring som var viktig for å skape gode løsninger, sier ­Lindhardsen.

– Vi ser et stort behov i privat­markedet i tillegg til proff­markedet, og med de nødvendige ressurser har vi nå utviklet svært effektive produkter. Vi får oppdrag fra hele landet – både fra næring og private. Det viser seg å være et stort behov for rådgivning, befaring, lyd­måling og effek­tive lyddempende ­produkter.

Akustikksenteret tilbyr produkter som effektivt skaper et godt og komfortabelt akustisk miljø. Vi forholder oss primært til gjeldende Norsk Standard i vårt arbeid.

Solid erfaring og høyt kunnskapsnivå

– Vår kunnskaps-, kvalitets- og produksjonsplattform består, i tillegg til vår egen erfaring og kompetanse, av et tett sam­arbeid med en rekke dyktige og inter­nasjonalt anerkjente aktører innen akustikkbransjen, for­teller Lindhardsen. – Dette gjelder også innen kvalitetskontroll, produksjon av lyddempende produkter og innen sertifisering i henhold til CE-forskrifter og Norsk Standard. Vi har et mål om å være både privat - og proff­markedets foretrukne leverandør av lyddempende løsninger.

Våre medarbeidere har mange års erfaring og kunnskap fra utvikling, produksjon, montasje og salg av akustiske løsninger. Vi har også omfattende kompetanse innen produktutvikling, kvalitetssikring og forskning ved­rørende akustikkens betydning for et godt innemiljø i kontorer, sykehus, skoler og barnehager.

I tillegg til kontor, lager og showroom i Stavanger, er Akustikk­senteret etablert i Oslo, Bergen, Moss, Kristiansand og Mo i Rana. Vi utvider etter hvert med nye forhandlere over hele landet, avslutter Lindhardsen.

Foruten å sørge for mindre lyd i boliger, kan Akustikk­senteret forbedre lyd- og arbeids­forholdene i barnehager, skoler, sykehus, møte­rom på hoteller, restau­ranter, kontorer og industri­bedrifter. Dere som er beslutningstakere har herved fått klar beskjed – det er bare å ta kontakt!


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no