ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

En ­annerledes og menings­full jobb

Tekst: Lise Mowinckel


Publisert: 05.12.2015

Tusen barn og unge i Norge trenger hvert år et nytt hjem. Det er staten som har ansvar for å skaffe fosterhjem til barn og unge. Fyrlykta, nystartet i Rogaland med kontor i Sandnes, er et viktig supplement til det statlige barnevernet.

Fyrlykta driver med rekrut­tering og oppfølging av forsterkede fosterhjem og beredskapshjem. Stiftelsen Fyrlykta er en ideell, nono-profit organisasjon som er politisk og religiøs uavhengig.

Siri og Åsne kommer begge fra samme jobb i Bufetat, hvor de blant annet har fulgt opp barn og unge som er plassert i familiehjem, så kalte forsterkede fosterhjem, og veiledet forsterforeldre.

– Arbeidsoppgavene i Fyr­lykta er derfor kjent for oss ­begge. En av hovedgrunnen til at vi er glad i jobben vår, og derfor ønsket å fortsette og jobbe med fosterforeldre, er at det oppleves som svært meningsfult og inspirerende å få være tett på de mennesker som kan utgjøre en forskjell for et barn eller en ungdom.

– Vi er ikke i tvil om at innsatsen en foster­familie gir, har store positive følger for barnet/ ungdommen, noe vi har mange eksempler på. Særlig hører vi fra fosterforeldre som forteller om fosterbarn som har flyttet ut, og som opplever at fosterbarnet som ung voksen ønsker kontakt igjen. Å få lov å være med og tilby en slik anderledes jobb er spennende. Her i Rogaland erfarer mange nå at arbeidsmarkedet er sårbart, og kanskje er det noen som går med tanker om å gjøre noe helt annet. Å være fosterhjem i Fyrlykta er et lønnet oppdrag som krever at en voksen har dette som fulltidsarbeid.

– Valget om å forlate det ­statlige barnevernet og jobbe for en ideel stiftelse ble ganske lett for oss. Dette er en organisasjon med en tydelig faglig plattform og en uttalt visjon i organisasjonen. For oss gir dette en trygghet og oppleves som en kvalitets­sikring i arbeidet vårt. Vi kjenner oss begge igjen i verdiene og er glade for og stolte over å ha en arbeidsplass som så tydelig forfekter disse. Dette opplever vi kommer til uttrykk i det daglige samarbeidet med barn/ unge, fosterfamilien og andre viktige samarbeids­partnere. Fyrlykta gir oss mulighet til å være fleksible og tilgjenglige for fosterhjemmet ved behov. Dette gir mulighet for godt forebyggende arbeid og ­ekstra innsats hvis det trengs.

– Vi i Fyrlykta har tro på det unike i menneske og vekt­legger relasjoner. Det er i relasjon med andre at trygghet skapes, som igjen kan skape en positiv utvikling. Denne forståelsen ligger til grunn for hvordan vi følger opp fosterhjemmene våre. Vårt ­arbeid er på mange måter å legge til rette for en slik trygg ­relasjon, og så er det fostehjemmet og fosterbarnet som må gjøre utviklings­arbeidet.

– Et Fyrlykta-hjem er et hjem som kan skape gode og trygge relasjoner, er rause og lyt­tende, oppmuntrer og kan trøste i ­vanskelige situasjoner og kan samarbeide i teamet rundt ­barnet. Du kan være single eller en familie med og uten barn og du kan være hetro- eller homofil. Du/ dere må ha tid og overskudd, og et ønske om å hjelpe et barn til en bedre fremtid. Vi tilbyr gode betingelser, opplæring og som nevnt tett oppfølging.

– Som nevnt innledningsvis har Fyr­lykta akkurat startet opp i Sandnes og vi er helt nytt navn for mange her i Rogaland. I denne oppstartfasen får Siri og Åsne brukt andre sider ved seg enn det de gjør i veiledningsarbeidet.Til tider befinner vi oss gjerne litt utenfor komforsonen, men det å komme i konakt med men­nesker og skape blest om det å være fosterhjem er viktig for oss. Kan vi bidra til at enda flere vurderer det å bli fosterhjem, så er innsatsen vel verdt det!


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no