ANNONSE

SPORT & FRITID

Svåhei­vegen

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Turgleder for folk flest», Dreyer Bok


Publisert: 05.12.2015

Svåheivegen går langs sjøsiden av Svåheia over til Mong. Opprinnelig var denne ytre ferdselsveien mellom Egersund og Sogndalstrand en ridevei.

Stien er ikke merket, men den er tegnet inn på Egersundkartet. Fra Stapnes­hølen følger en veien rett frem gjennom bebyggelsen på Lædre til en kommer til et lite treskilt med henvisning til Mong. Stien går gjennom kystlynghei mellom små bergknauser med glimt av kysten innimellom. Stien viser tydelig igjen i terrenget og er stedvis steinsatt. Steinhellebruer er lagt over enkelte bekker. Den passerer gjennom fuktig myr flere steder. Litt over halvveis får en øye på Svåheia avfalls­anlegg oppe på fjellet til høyre. I det området er det gitt konsesjon for vindmøllepark. Stien krysser den asfalterte veien fra avfallsanlegget og ned til Bomvika. Stien fortsetter på høyre side av Stølstjørna. Vannene her mottar avrenning fra avfallsanlegget og bør ikke drikkes. Ved Sandvika går stien lenger ut mot kysten igjen. Stien ­passerer det nedlagte gårdsbruket Heia og fortsetter ned­over mot Juvåg, langs nordøstsiden av Juvåg og en er ­kommet frem til Mong. Tilbake turen går samme vei.

Den 20. september 1941 forlot Mongskøyta M/S Hådyr Juvåg med kurs for England. Englandsfarerne var ­lokale ung menn i alderen 17 - 22år, som la ut på denne dristige ferden med den vel 40 fot store skøyta. Den 22. ­september skimtet de land og klarte seg ­gjennom minebeltet. De gikk trygt i land i Aberdeen og reiste videre med tog til ­London. ­Mong-folket ble 1. oktober 1941 innrullert i den norske marine i England. Da freden kom, vendte 4 av de 6 englandsfarerne ­tilbake, mens to omkom i kamp. Etter at Mong-guttene hadde reist i vesterled, ­aksjonerte Gestapo i Stavanger mot Mongsamfunnet. 
Seks personer fra de 10-12 familiene på Mong ble ­arrestert, og bare fem kom hjem etter ­krigen.

Hvordan komme dit:

Fv-44 Sokndalsveien fra Egersund forbi ­Stapnes. Etter Svåbrua svinger en til høyre på Lærdreveien. Parkering på egnet sted ved havnen.

Turen er på ca. 6 km og tar 3–4 timer.

Vanskelighetsgrad: 2 Støvler


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no