ANNONSE

MOTOR

Nå kommer de selvkjørende bilene

Tekst: Jan Harry Svendsen


Publisert: 09.01.2016

SELVKJØRENDE: Teslas autopilot er allerede på plass, 
men fortsatt er det føreren som har det fulle ansvaret. (Foto: Thomas Larsen)

Flere bilprodusenter har autonome biler på trappene. 2020 er årstallet de sikter mot.

Nissan, Kia og flere andre bil­produsenter har satt 2020 som mål for når de skal introdusere autonome biler. Volvo sier ­videre at innen 2020 skal ingen skal miste livet eller bli alvorlig skadd i en bil fra den svenske produsenten. Nøkkelen for å få det til, er autonom kjøring.

Helt selvkjørende i 2030

Kia avslører at de innen 2020 vil ha ­biler som delvis er selv­kjørende, og at de helt selv­kjørende ­bilene skal være klare innen 2030. Ifølge Kia vil de helt selvkjørende bilene ha teknologi som innebærer at ­bilene kommuniserer både med hver­andre og med infrastruktur langs veien.

De delvis selvkjørende bilene, som Kia tar sikte på å tilby innen 2020, skal selv ­følge veien, holde avstand til foran­kjørende og tilpasse farten etter fartsgrensene på stedet. En kø-assistent skal også være på plass, som gjør at bilen selv følger køen. I dag leverer blant annet Mercedes-Benz og Volvo slike systemer.

Utfordringer i kø

Men det er ikke bare å slippe rattet og la bilen kjøre selv. Fortsatt er det mange utfordringer knyttet til autonome biler. En av dem er hvem som har det juridiske ansvaret om det skjer en ulykke. Tesla er merket som har tatt det største steget med sin Autopilot. I prinsippet kan Model S kjøre helt selv, men før systemet aktiveres, må føreren si seg enig i at man har det fulle og hele ansvaret for kjøringen.

Teknisk er det også utfordringer. ­Spesielt her oppe i nord. Dagens systemer bruker i stor grad kamerateknologi for å følge veien, og da er man avhengig av at veimerkingen er synlig for at systemene skal fungere. Med snø på veien, ­eller ­dersom vei­merkingen er slitt, vil ikke ­systemene virke.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no