ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Tidene blir aldri de samme

Vi merker det nå i vår region. Arbeidsledigheten stiger. Mange boliger er til salgs og til leie. Prisene synker. Lite folk på visning. Bankene strammer til. De fleste kan ikke kjøpe bolig før de har fått solgt eksisterende bolig. Det forverrer situasjonen. De fleste utbyggere av nye boliger har mye på lager som de gjerne skulle ha solgt. Prisavslagene fra noen aktører når stadig nye høyder. Mange bedrifter går konkurs. Ekspertene sier at flere skal det bli. Mange har gått fra høy lønn i oljesektoren til arbeidsledighetstrygd, med maksimal inntekt litt over 300.000. Denne situasjonen vil medføre store endringer for alle.

Er vi klar for nødvendige endringer?

I mine mange forskjellige daglige gjøremål, har jeg kontakt med et stort antall bedrifter i ulike bransjer. Alle har fokus på kostnadskutt. Det innebærer reduksjon av antall ansatte. Slik vil det fortsette i lang tid fremover. Arbeidsmarkedet vil bli annerledes, og selv om fagforeninger stritter imot, er det ingen tvil om at økningen av frilansere og selvstendig næringsdrivende vil prege fremtidens arbeidsmarked. Veksten i ordinære arbeidsplasser i tradisjonelle bedrifter ­stopper opp over hele verden. En studie fra USA konkluderte nylig med at 47 % av dagens jobber i USA kan bli overtatt av teknologi i løpet av de neste 20 årene. Mange arbeidstakere presses ut av det tradisjonelle markedet.

Delingsøkonomien er en stor mulighet

Etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft endrer seg. Utviklingen av den digitale økonomien favoriserer på mange måter de som har høy utdanning og kompetanse. Mange oppgaver som ikke krever høy kompetanse, er det ofte ­enklere å automatisere bort. Arbeidsledigheten i fremtiden vil være størst blant de med lav utdanning. I den norske videregående skole slutter mellom 
30–40 % av alle ungdommer før de får avlagt eksamen og kan motta vitnemål. Med verdens store flyktningestrøm, vil vi i Norge de neste årene ikke ha noe valg. Vi vil måtte ta imot mange personer i Norge, enten du liker det eller ei. 
Slik blir det. Konklusjonen er at vi vil stå med svært mange som ikke har høy utdannelse. Men kanskje har de god arbeidslyst, og er flinke med sin mobil­telefon? Det vil kunne gi interessante muligheter.

Snart kjører alle Uber i Stavanger

Delingsøkonomien vil kunne være redningen for mange, og er i tillegg miljø­vennlig. Det dreier seg om å utnytte bedre de ressurser vi allerede har. Men dette utfordrer de tradisjonelle bransjer, og det vil kunne bli smertefullt for mange bedrifter. Det må skapes nye jobber med mindre kvalifikasjonskrav. 
Det trenger ikke å bli et A- og B-lag i arbeidslivet, selv om mange vil vurdere det slik. Enten du kjører taxi via Uber, formidler overnatting via AirBNB, tar småjobber, så vil mange oppleve dette som en stor frihet. En bestemmer selv over dagen, og i mange tilfeller vil betalingen til den som gjør jobben være høyere. Selv om prisen til kunden går ned. Men det mangler ett ledd. Arbeids­giveren 
er borte. Det er en direkte transaksjon. Hos Uber får den som kjører 80 % av inntektene. Det er mye. Jeg er ganske sikker på at Uber blir lovlig i løpet av 2016, og at myndighetene finner en enkel og grei innrapporteringsmetode, som gjør at inntekten blir registrert og skattlagt. Taperne blir dagens løyveeiere og Taxi-sentraler. De fleste ordinære sjåfører kommer til å benytte egen bil og kjøre for Uber. Mange arbeidsledige i Stavanger med fine biler, vil registrere seg og kjøre for Uber i perioder. Dette er umulig å stoppe. Politikerne har ingen valg. Massivt press blant annet via artikler som denne, vil bidra til utviklingen. Hver dag leser jeg om nye konsept. Dette er bra, og vil skape store muligheter for inntekt og arbeid for grupper som ellers ikke kommer inn i det ordinære etablerte arbeidsmarkedet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no