ANNONSE

SPORT & FRITID

Uburen

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Fotturer i Rogaland», Dreyer Bok


Publisert: 23.01.2016

Det er langt fra det høyeste fjellet langs Høgsfjorden, men Uburen er et av de mest markante. Med Forsand­bygda foran seg kan en ikke unngå å legge merke til det fra fergekaia på Oanes. Et gammelt sagn forteller at det var her uønskede barn ble båret opp og kastet utfor stupet. Det sies at dette har gitt navn på fjellet, Uburen.

Fra parkeringsplassen på Rossavikheia følger en veien oppover gjennom furuskogen. Lengre oppe i lauvskogen blir veien dårligere og etter hvert steinfylt. Det blir tyngre å gå oppover de bratte bakkene. Hester på tur trår forsiktig oppover den steinete veien. Veien er opp­rinnelig bygget av Lyse Kraft da de bygget ut høyspentlinjene som går over Høgsfjorden fra dette fjellet. Over­føringslinjene går ­mellom Lyseboten og Sandnes. Når det flater ut, åpner skogen seg, og en ser panoramaet utover Høgsfjorden og Rossavik på sørsiden av ­Uburen. Kanskje får en øye på Rosså-­hesten i fjellsiden over Rossevik. På ­andre siden av fjorden ligger Oltesvik med Ragsvatnet, og i enden av Høgs­fjorden ser en Dirdal. Veien som nå minner mer om en bred, steinete sti, går rundt toppen av Uburen og ut til motsatt side av fjellet. Den merkede stien går ikke helt ute på den stupbratte kanten av fjellet, men et stykke fra uten ­luftige, skumle partier. Høyeste punktet er på 440 m.o.h, men dit opp går det ingen merket sti. Samler en på topper, kan det være viktig med en tur til toppen, men siden den ligger litt innpå fjellet, er det vel så fin utsikt fra utsikts­punktene langs løypa.

Nå går stien jevnt oppover mot høyspentmastene. De rød og hvite lave betongmastene er siste bakkekontakt på denne siden av Høgsfjorden. På motsatt side er det ­mastene på Gulafjellet som tar imot høyspentkablene som svever høyt over fjorden. I bakgrunnen ser en mer kjente fjell som Selvigstakken og Bynuten. Lar en blikket gli litt lengre utover fjorden, ser en fergekaien på Lauvvik og Høle på innsiden av Ådnøy. Stien fortsetter forbi mastene og videre opp på en høyde med et trigono­metrisk punkt. Her ender den merkede stien. Panorama­utsikten er ­fantastisk flott. Nedenfor ligger Forsandbygda ved innløpet til Lysefjorden og Oanes med fergekaia på andre siden. Lysefjordbrua skimtes mellom Bergefjellet og Sokka­knuten, og det mektige Bergefjellet reiser seg mellom Lysefjord-munningen og Haukali­vatnet. ­Resten av Lysefjorden er det ikke ­mulig å se fra ­Uburen. I godvær ser en utover Høgsfjorden mot ytre deler av Ryfylke­bassenget.

I den bratte bjørkeskogen på nordsiden av fjellet finnes den eneste forekomsten i Norge av to svært sjeldne ­vestlige levermoser. Flere arter av lav som står på rødliste over truede plante- og dyrearter, finnes også her. Er en heldig, kan en også få øye på rådyr, rev og det rike fuglelivet i området.

Hvordan komme dit:

Fergen Lauvvik – Oanes og videre over Forsand­brua. Fra Forsand kjører en i retning Øvre Espedal (Fv-491). Fjellet ligger nå på høyre side av veien. Når veien flater ut oppe på Rossavikheia finner en parkerings­plassen skiltet med Natursti.

Totalt: ca. 6 km og tar ca. 3 timer.

Vanskelighetsgrad: 3 støvler


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no