ANNONSE

SAMFUNN

Vær varsom ved bruk av flytt­bare gassovner

Tekst og foto: Arild Olsen, branninspektør og fagansvarlig farlige stoffer i Rogaland brann og redning IKS og Bente Henriksen, informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS 


Publisert: 23.01.2016

På kalde dager er det mange som tar i bruk flyttbare gassovner i hjem og på arbeidsplasser. Det er viktig å huske på at slike ovner bare skal brukes under tilsyn i godt ventilert rom.

Det er forbudt å bruke flyttbare gassovner i rom der mennesker sover, i forsamlingslokaler, overnattingssteder, omsorgs­boliger, skoler og salgslokaler.

God ventilasjon

Gassovn forbruker oksygen fra rom­luften og avgassene slippes ut i oppstillings­rommet. Det er derfor viktig at oppstillings­rommet har god ventilasjon med rikelig frisklufttilførsel.

– Gassovnen må ikke brukes i små rom. Ovn med gassbeholder må ikke opp­bevares på loft - eller i rom under terreng (kjeller), sier branninspektør og fag­ansvarlig for farlige stoffer Arild Olsen i Rogaland brann og redning IKS.

Datostempling på gasslanger

Ta godt vare på bruksanvisningen og sjekk at utstyret er CE-merket. Gasslanger skal ha datostempling for når de er produsert. Gasslangen er «ferskvare» og blir tørr og morken etter en tids bruk. Hvis slangen sprekker, lekker gassen ut og kan gi eksplosjonsfare. Gasslanger bør byttes ut etter 2-5 år. Mye sollys og temperatursvingninger er noen av forholdene som påvirker hvor lenge en slange holder.

Sjekk slangen for lekkasjer:

Bøy på slangen og se etter sprekker.

Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.

Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og fjern gassflasken.

Sjekk pakning på gassflaska

De fleste ulykker med gassapparater skjer fordi det lekker ut gass mellom gass­flasken og regulatoren. Hvis regulatoren ikke sitter riktig fast på gassflasken kan det lekke ut propangass. Dersom gassen tar fyr kan også flaska ta fyr og eksplo­dere. Trykk låseringen på regulatoren godt ned for å unngå lekkasje.

Sjekk også pakning på toppen av gassflaska at den er hel og uten sprekker.

- Flaskene skal også ha en kontrolldato og komposittflasker skal ha 10 års intervaller på kontroll. Stålflasker kan ha inter­valler på 15 år etter søknad og 10 år uten søknad, sier Arild Olsen.

Gassflaskene skal ikke oppbevares i kjeller, på loft, i fyrrom eller i rømningsvei.

Flaska skal oppbevares stående og godt ventilert.

Flaska skal i utgangspunktet opp­bevares utendørs.

Det er tillatt å oppbevare 55 liter flaske­gass (tilsvarer 2x11 kilos flasker) uten tillatelse i boenhet.

Tomme flasker skal oppbevares på samme måte som flasker i bruk.

Kjøkkenbenk med flaske skal luftes for eksempel i sokkel, eller dør (min 60mm).

Når en skal skifte gassflaske er det ­viktig at den transporteres på en forsvarlig måte i bilen.

Gassvettreglene:

• Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.

• Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.

• Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.

• Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.

• Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.

• Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.

• Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.

• Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.

• Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. 
Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no