ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Å så lykkelige vi blir med storkommune

Det er et velkjent uttrykk i Norge som går på at hvorfor skal man være stor når man kan være lykkelig som liten? Opprinnelig kommer uttrykket fra den ­danske sangen Gresshoppen og Valmuen, men inngår i dagens Norge som et ordtak som blir brukt i mange sammenhenger. Historien har vist en rekke ­ganger at det stemmer, og lite tyder på at det vil være annerledes i fremtiden.

Hører du skriket fra bygdene?

Jeg er glad at jeg ikke er i Jan Tore Sanner sine sko. Den blå-blå regjeringen, som jeg selv har vært med å stemme fram, kjører et massivt løp for å redusere antall kommuner. Oppsummert er konklusjonen at alt blir så mye bedre bare antallet kommuner går ned. Det tror jeg ikke noe på. I utgangspunktet skal alt være ­basert på frivillighet, men det rasles med sablene, og jeg hører stadig oftere ordet tvang blir brukt. Vil du ikke, så skal du. Dermed basta. Denne saken kommer aldri til å bli en suksess, fordi motstanden rundt omkring er for stor. Det settes inn altfor mye ressurser på å få dette til, når løsningen for å oppnå det samme er mye enklere. Jeg kan spå allerede nå at Senterpartiet vil gjøre det fantastisk bra ved neste valg.

Sentralisering kan aldri gi mer lokaldemokrati

Kommunene spiller en særlig stor rolle i de mange tynt befolkede områdene i distriktene. Den sterke statlige styringen av kommuneøkonomien og de store omfordelingene i inntektssystemet er en viktig årsak til at Norge lykkes så godt med å ha hele «landet i bruk» og at sysselsetting og levestandard holdes på et så høyt nivå i alle deler av landet. Nå vil en gå bort fra dette og sentralisere. Målet med reformen er mindre byråkrati og mer lokaldemokrati. I tillegg bedre tjenester til innbyggerne der de bor. Det kommer ikke til å skje. Mange mener at reformen vil effektivisere driften, slik at kommunene sparer penger. At en slik reform skal være den eneste måten å møte fremtidens utfordringer på, har jeg ingen som helst tro på. Mulig det kan være slik for noen kommuner, men jeg tror en slik reform vil gi veldige ulike konsekvenser fra kommune til kommune. Det som jeg er helt sikker på er at å diskutere en sammenslåing av for eksempel Stavanger og Sandnes er bortkastet tid, og vil aldri skje.

Det er størrelsen det kommer an på

Lykkeformularet er størrelse. Bare tallet er høyt nok, så blir det bra. Det mener i alle fall regjeringen. Det er selvfølgelig viktig at kommunene drives på en ­effektiv måte, men samtidig er det et like viktig prinsipp at beslutningene bør fattes så nær dem det gjelder som mulig. Muligheten for påvirkning for inn­byggerne er mye bedre når beslutninger fattes lokalt av folk du kjenner. Landsomfattende innbygger­undersøkelser viser at innbyggerne i små kommuner er svært fornøyde.

Samarbeid over kommunegrensene

Jeg er ganske sikker på at de blå-blå ikke vil oppnå målene de setter seg gjennom denne reformen. Min frykt er at den på flere områder kan gi motsatt effekt. Det blir større fysisk avstand til tjenestetilbudet, mindre lokaldemokrati og større avstand til beslutningstakerne. Selv om det blir større fagmiljøer, er det absolutt ikke ensbetydende med effektivitet og et bedre tilbud til brukerne. Det har vi sett i flere andre sammenhenger. Store sykehus og NAV-reformen fremstår ikke akkurat som skinnende glansbilder. Jeg har nå fått med meg at mange kom­muner skal ha folkeavstemninger, og at vi i Stavanger kanskje skal stemme i mai. Hvilke fremtidsløsninger er det vi så skal stemme over? Ingen vet. ­Løsningen for de små kommunene er samarbeid på tvers. Felles personalavdeling, lønn, ingeniør etc. Det er en mye enklere vei til effektiv drift og større lokaldemokrati. Administrasjoner og politikere i Sandnes og Stavanger burde bruke tiden til viktigere saker.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no