ANNONSE

MOTOR

Krasjer oftere

Tekst: Jan Harry Svendsen


Publisert: 05.02.2016

ANSVAR: Enn så lenge er det Tesla som har kommet lengst med førerløse biler, men de ­understreker at det er føreren som har det hele og fulle ansvaret. (Foto: Thomas Larsen)


Antallet ulykker med førerløse biler er dobbelt så høyt som med tradisjonelle biler. Samtidig reiser autonome biler vanskelige spørsmål.

Hittil er ingen av ulykkene med førerløse biler den førerløse ­bilens feil. Problemet er at andre trafikanter ikke er vant til ­biler som følger trafikkreglene til punkt og prikke, ifølge ­Bloomberg News.

17 ulykker

Det er de autonome Google-bilene som har vært innblandet i flest ulykker. Ifølge Bloomberg har det vært 17 ulykker med disse bilene etter 3,2 millioner kilometer.

Men selv om faren for å bli innblandet i en ulykke i en fører­løs bil er dobbelt så høy som hvis du kjører en tradisjonell bil, er ingen av ulykkene den autonome bilens feil. Så langt skyldes alle ulykkene at ­andre bilister har kjørt inn i den autonome ­bilen.

– Trafikanter er ikke vant til at andre kjøretøyer slavisk overholder trafikkregler og fartsgrenser. Det er et problem vi må se på, sier Raj Rajkumar som jobber med autonome biler hos General Motors.

Dilemma

Samtidig er det mange dilemmaer knyttet til førerløse biler. Ett av dem er hvilket valg den autonome bilen skal ta om den kommer opp i en situasjon som ender i en ulykke. Skal den da kjøre ut i grøften med fare for å ofre personene inne i bilen – eller skal den velge å treffe bussen full av barn, eller å kjøre ned fotgjengeren?

I California har myndighetene nylig kommet med et lovforslag der man krever at bilføreren alltid skal være beredt til å ta over kontrollen av den førerløse bilen.

Google, som har utviklet sin bil uten ratt eller pedaler, er svært skuffet over ­forslaget.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no