ANNONSE

SAMFUNN

Brannsikker vinterferie på hytta

Tekst: Bente Henriksen, informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS


Publisert: 05.02.2016

Vinterferien nærmer seg og mange skal avgårde til noen velfortjente dager på fjellet. Husk at brannsikkerhet er like viktig på hytta som hjemme!

Det første du bør gjøre når du kommer på hytta er å sjekke at røykvarsleren fungerer og at slokkeutstyr er på plass. Stearinlys og peiskos er ofte en del av hyttekosen, men åpen flamme er en hyppig kilde til brann. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner/ildsteder ligger også høyt på lista over årsaker til brann i hytter. Tidlig varsling kan være livreddende når ulykken først er ute, et godt tips kan derfor være å ta med nytt batteri til brannvarsleren når du drar på hyttetur.

Samme krav som hjemme

Det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta er røyk­varsleren. Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ­ordinære boliger. Dette betyr blant annet at det skal være minst én detektor eller røyk­varsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, og sone utenfor soverom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Ofte vil det være behov for flere røykvarslere, slik at varsel om brann høres godt på alle soverom. I tillegg skal alle hytter og fritids­boliger ha brannslokkeapparat eller husbrannslange.

Kontroller gassen

Det blir også stadig mer vanlig å benytte gass til ulike formål på hytta, blant annet til generell oppvarming og til drift av propan­kjøleskap og vann­varmere. Utstyret bør kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Særlig utsatt er brennere som er plassert nær gulvet. Før gassapparatet tas i bruk bør man også sjekke at slanger og koblinger er tette. Det kan man gjøre ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet. En god regel er å bytte ut slangene minst hvert annet år. De må likevel sjekkes jevnlig og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Slangene som brukes skal være beregnet for gass.

Vedlikehold

Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Gjør det til en vane å sjekke røykvarsleren når du kommer på hytta. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykk­indikatoren peker på det grønne feltet.

Redde, varsle, slokke

Ved en brann er det viktigste å sørge for at alle kommer seg sikkert ut av hytta. Branner varsles til brannvesenet på nødnummer 110. Dersom brannen ikke er blitt for stor, kan man forsøke å slokke selv, men uten å utsette seg selv eller andre for fare.

Lag din egen nødplakat

Hvert år rykker norske brann­vesen ut til mellom 100 og 150 hyttebranner. Mange hytter mangler presise adresser, og dårlig stedsangivelse kan forsinke redningsmannskapene og få ­store konsekvenser. På nett­sidene til Statens kartverk kan alle lage sin egen nødplakat, som bør henges godt synlig på hytta. På plakaten framkommer geografisk posisjon i et kartutsnitt, og GPS-koordinatene kommer automatisk fram.

Sjekkliste for hytteturen

Har du installert røykvarsler på hytta? Husk å ta med batteri

Har du brannslokkeapparat eller husbrannslange på hytta?

Ha mobiltelefon lett tilgjengelig, slik at du kan ringe etter hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon. Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 1-1-0

Sjekk at fyringsanlegget er montert etter produsentens anvisninger og at skorsteinen er ­intakt. Spør fagfolk.

Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen. Rogaland brann og redning IKS låner ut feierutstyr.Sjekk at kokeanlegget er i god stand. Har du propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på slanger, rør eller koblinger.

Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske apparater er i god stand.

Vedlikehold gass­utstyret på hytta

Har du propankjøleskap eller ­bruker du gass til oppvarming av hytta? Bruk noen minutter på sjekk av gassutstyret før du tar det i bruk. Så minsker du risikoen for farlige lekkasjer.


Sjekk for støv

Gassutstyr som ikke er brukt på en stund, kan blir tett av støv, spindelvev og lignende. Da vil ikke gassen brenne skikkelig, og det dannes kullos som kan føre til kvelning.

Kontroller og rengjør gass­utstyret med jevne mellomrom for å unngå dette. Brennere som er nær gulvet er spesielt utsatt, for eksempel under gassdrevne kjøleskap. Sjekk spesielt at luftinntaket ved dysen er fri for støv. Trekk frem kjøleskapet og støvsug forsiktig på baksiden. Hvis du ikke har støvsuger på hytta kan du også blåse kraftig for å fjerne støvet. 


Følg med under bruk

Sørg for god ventilasjon og vær alltid til stede i rom der du bruker gassovn og andre gassapparater. Gassapparater stiller også krav til størrelsen på rommet de skal brukes i. Disse kravene skal være ­beskrevet på apparatet.


Pass på kullosen

Et propandrevet kjøleskap kan kvele deg dersom brenneren ikke får nok luft. Dårlig forbrenning kan føre til kullosforgiftning. Det skumle med kullos er at du gradvis vil bli trett og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere ­situasjonen før du blir kvalt.


Hold slangen unna brenneren

Sjekk at slangen ikke er i berøring med brenneren. Er den det kan varmen fra brenneren smelte hull i slangen, slik at gassen antennes direkte og gir en eksplosjonsartet brann.


Ikke på soverommet

Flyttbare gassapparater for innendørs bruk må bare brukes under oppsyn og i godt venti­lerte rom - aldri på soverom. ­Apparatene bør plasseres minst én meter fra brennbart materiale.


Før du drar

Hvis det er lenge mellom hver gang du er på hytta bør du koble fra regulatoren og eventuelt sette beskyttelseshetten på gassflasken før du drar.


Kilder: Norsk brannvernforening, Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap, Rogaland brann og redning IKS, www.sikkerhverdag.no


Fyr riktig 
– unngå brann

Vedfyring er en hyggelig måte å varme opp hytta på, men det krever også at hytteeierne tenker sikkerhet. 


For å unngå brann er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden og brukes riktig:

• Ikke fyr for hardt

• Bruk tørr ved

• Gi ildstedet nok luft

• Ikke overfyll ovnen med ved. Ha heller små, hurtige ilegg. På den måten unngår du å overbelaste ovnen, og det blir lettere å regulere varmen

• God forbrenning krever mye luft. Fylles ovnen med ved og det samtidig fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd, dannes det beksot i skorsteinen. Denne beksoten kan føre til pipebrann.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no