ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Boligutvikling i Stavanger sentrum – vanskelig å forstå

Uansett hvem du møter, så snakker alle som er opptatt av byutvikling om å styrke sentrum. Flere mindre boliger, nær kollektivaksen. Flere arbeidsplasser i gå- ­eller sykkelavstand. 10 minutters-byen er et begrep og satsingsområde også for ­Stavanger. Alt skal kunne nås i løpet av 10 minutter. Målsetting er én ting, 
men blir det slik?

Nei til nye boliger i Kannik

Skal du få til en effektiv byutvikling er det viktig at spillereglene er klare, målene opplest og vedtatt, og at flest mulig krefter drar den samme vei. Forutsigbarhet er alltid et nøkkelord, for å få ting til å skje. Link Arkitektur har tegnet et flott bygg med 28 leiligheter som var planlagt å bli bygget som gjennomgående leiligheter i samsvar med gjeldende planer, midt i byen, ved siden av mange andre boliger. Forslaget hadde en positiv innstilling fra alle involverte fagavdelinger i Stavanger kommune. Men til tross for dette ble forslaget avvist med 6 mot 5 stemmer i kommunal­styret for byutvikling.

Begrunnelsen var at «området er uegnet for boligformål, særlig på grunn av høy støy- og luftforurensning». En sammenlignbar sak er å finne på Hillevågsveien, hvor Køhlergruppen har et veldig spennende prosjekt på det «gamle TB bygget». Her innstilte fagavdelingene i kommunen et negativt svar til forslaget, men politikerne godkjente allikevel det fremlagte forslaget. Dette skaper forvirring om retning og veivalg. Selv har jeg det gamle maskinhuset i Hillevåg hvor vi i lang tid har jobbet med å få regulert inn ca 140 nye boliger. Denne store utbyggingen har nå stoppet opp, blant annet på grunn av kommunens krav til at det skal være store leiligheter, og at vi ikke får bygge høyere enn 5 etasjer. Flere andre prosjekter både i sentrum og mange i Hillevåg har nå stoppet helt opp.

Trygve Hegnar tar feil

I Oslo har det nye bystyret virkelig tatt mål av seg for å sette inn tiltak som bidrar til at det er kjekt å bo midt i byen. Det satses på kollektivtransport, og det settes inn tiltak for å redusere antall biler som ødelegger bysentrum. Hegnar gjør litt narr av tiltakene, og gir klart beskjed om at Oslo kommune er på ville veier, og at det er utopi å tro at en fjerdedel av befolkningen i Oslo vil sykle eller gå innen 2025. Det er ikke morsomt, mener han når de stakkars bilistene må flytte de ­parkerte bilene hver 2. time. Hegnar har ikke skjønt det. Han er en del av problemet, og ­argumenterer med at befolkningen blir stadig eldre og at de verken kan gå eller sykle. Byrådet bør ifølge Hegnar kastes ved første anledning på grunn av dette. Jeg er ofte enig med Hegnars lederartikler, men her er han helt på jordet. Bilene skal vekk i byen. Gå, sykle og kollektivtransport er tingen. Det skjønner nesten alle.

Fortid eller fremtid?

Du kan ikke nekte å bygge gode boliger i sentrum, og argumentere for at det er for mye forurensing og biltrafikk. Oppskriften er å redusere bilene fra sentrum. Lag gjerne en indre sone hvor det kun er elbiler som får lov å kjøre. Nye tunneler vil ­automatisk redusere antall biler som kjører gjennom sentrum. Men vi trenger ­andre strenge tiltak i tillegg. At jeg når som helst kan kjøre min diesel privatbil med piggdekk gjennom Klubbgaten er «helt på trynet». Brukerne av sentrum trenger langt flere bilfrie soner som fremmer sentrum som møtested for gode opplevelser. Norges miljøforpliktelser henger sammen med byutviklingen. ­Kompakte byer med små boliger, uten biltrafikk. Arbeidsplasser og boliger er nøkkelen sammen med et nærmest bilfritt sentrum. Slik må det bli. Derfor er det viktig at de mulighetene som finnes for boligbygging i sentrum blir realisert. Gjerne med krav om at det ikke skal være parkeringsplasser. Det er heller ikke nødvendig at flesteparten av leilighetene må være over 80 m2. Slike holdninger til­hører for­tiden. La oss heller bygge og utvikle for ­frem­tiden, med redusert bilbruk i våre byer.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no