ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

aleris' to sykehus i stavanger har avtale med helse vest 
om å utføre ortopediske operasjoner


Få raskere behandling – uten å betale mer!

Tekst: Helene Stenhaug

Foto: Susan Jane McLinden


Publisert: 05.03.2016

Kyndig legekunnskap samlet på én seng – fra venstre Stine Murray-Larsen, Tina Sandvik, Odd Larsen, ­Annelise Kjellsen, Allan Larsen og 
Bente Smith Røisland.


Fakta:

Aleris Helse

Hva: 

Aleris Helse er en privat helseaktør som tilbyr hele bredden i ­pasientforløpet; fra ­diagnostikk og utredning til ­behandling og oppfølging. 


Aktuell med: 

Avtale med Helse Vest om ­ortopediske operasjoner. Du kan velge Aleris via Fritt Sykehusvalg, 
og betaler kun egenandel.

For ventetider se 

helsenorge.no/velg-behandlingssted


Kontakt: 

Aleris Hinna Park

Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger, 

Stadionparken, tlf. 51 57 75 50 

Aleris Paradis

Lagårdsveien 91, 4010 Stavanger, 
tlf. 51 91 19 60


Web:

www.aleris.no/stavanger


Facebook: 

www.facebook.com/alerishelse

Det er ingen hemmelighet at det kan være lange ventelister i det offentlige helsevesenet. Ortopedisk kirurgi er ett av områdene hvor pasientene ofte kan stå på venteliste gjennom uker, måneder og kanskje år, før de får hjelp. Heldigvis finnes det alternativer. Med ordningen Fritt behandlingsvalg kan du som pasient velge å komme til Aleris for å få behandling. Der er det kort ventetid, og du betaler kun vanlig offentlig egenandel.

– Aleris ønsker å være en støtte­spiller til det offentlige helse­vesenet. Avtalen med Helse Vest gir oss mulighet til å redusere ventelistene og gir samtidig pasi­entene valgfrihet, forteller Hanne Barkved, leder ved Aleris Hinna Park.

Aleris er Norges største kjede av private sykehus og har nå to sykehus i Stavanger; ett på Hinna Park og ett på Paradis (tidligere Teres Colosseum Stavanger).

I tillegg til ortopeder har Aleris en rekke spesialister innen blant annet kardiologi, hud, gyneko­logi og øre-nese-hals. Hinna Park har offentlig ortopedi-­avtale som er åpen for alle, mens Paradis har avtale innen ­«Raskere tilbake». «Raskere tilbake» er et tilbud til arbeidstakere som enten er sykmeldt, eller står i fare for å bli det. Formålet med tiltaket er å redusere ventetiden for disse ­pasientene, slik at de kan komme tilbake til arbeidslivet så raskt som mulig.

Hva innebærer Fritt behandlingsvalg?

Først og fremst gir det deg som pasient mulighet til å velge sykehus – uavhengig av hvor du bor i landet. Hvis du for eksempel bor i Haugesund, Bergen eller Oslo, har du fremdeles mulighet til å velge Aleris i Stavanger. Det er ditt valg.

Da det offentlige kan ha lange ventelister på en del opera­sjoner, kjøper de regionale helseforetakene tjenester fra private sykehus via anbud, med mål om å redusere ventetidene.

– En viktig årsak til at vi vant anbudskonkurransen i 2014 er vår kvalitet og våre gode resul­tater, noe vi er svært stolte av. Pasientene kommer til svært dyktige kirurger her hos Aleris, forteller Barkved. Ved valg av et privat sykehus via Fritt behandlingsvalg, betaler du det samme som du ville ha gjort ved et offent­lig syke­hus – altså kun egenandel.

Meget dyktige ortopeder

Velger du operasjon hos Aleris, havner du hos noen av Skandi­navias beste ortopeder, med lang og solid erfaring.

Overlege, dr. med. Allan Larsen er spesialist i orto­pedisk kirurgi ved Aleris Hinna Park. Allan er dansk, og har sin arbeids­erfaring fra både ­Danmark, Norge, ­England og Spania. Selv er han veldig fornøyd med å arbeide i Norge.

– Nordmenn er så behagelige av natur. Jeg trives svært godt med norske kollegaer og pasienter, sier en smilende dr. Larsen.

Hans spesialfelt er artro­skopisk kirurgi i kne og ankel, behandling av korsbåndskader, leddbruskskader samt hånd- og fotoperasjoner. Han har lang kirurgisk erfaring med mer enn 15.000 kikkhullsoperasjoner og over 1000 korsbånds­operasjoner. Tidligere arbeidet han som overlege med idrettsskader og hadde ansvaret for brusk­transplantasjoner og bruskforskning ved Aalborg Universitetshospital. Dr. Larsen er tilknyttet Universitetet i Bergen hvor han veileder doktorgrad-­kandidater innenfor korsbåndskirurgi. ­Allans filosofi handler om at ­pasienten er i sentrum.

– Pasienten skal føle seg trygg på kirurgen og ha tillit til at legen vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe pasienten. Det er veldig viktig for meg at pasienten ­føler seg godt informert og forstår hva som skjer, sier Allan Larsen.

– Pasienter som kommer til oss, skal vite at de får den beste kvalitet og at vi i alle ledd har pasienten i fokus, legger hans kollega ved Aleris Paradis, overlege, dr. med. Astvaldur Arthursson, til. Arthursson er opprinnelig fra Island, men har jobbet i ­Norge siden 1997. Han utfører årlig mellom 400 og 500 operasjoner og har et anerkjent navn i idrettsmiljøet i Stavanger.

Hvordan velger jeg Aleris?

Først vil din fastlege, eller en av allmennlegene hos Aleris, under­søke deg. Dersom de finner grunn for videre utredning, vil du få en henvisning som du kan sende til det sykehuset du ønsker behandling ved. Her kan du velge Aleris. Det er en fordel om du allerede har tatt røntgen eller MR, og sender disse bildene sammen med henvisningen.

Hva om jeg allerede venter på operasjon?

Da kan du ta kontakt med ­Aleris eller det aktuelle sykehuset der du venter, og be om at hen­visningen blir flyttet til Aleris. Du kan kun stå på venteliste ved ett sykehus.

Kan jeg få hjelp?

Avtalen omfatter en rekke dag­kirurgiske operasjoner innen kne, fot, hånd, skulder og albue. Gå inn på www.helsenorge.no/velg-behandlingssted – så får du en ­detaljert oversikt over ventetider.

– Vi hos Aleris håper å gjøre flere pasienter og leger oppmerksomme på denne muligheten. Alle fortjener behandling snarest mulig, avslutter Barkved.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no