ANNONSE

Du store verden

Panamakanalen

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Colourbox


Publisert: 05.03.2016

Panamakanalen er en stor kanal som skjærer gjennom Panamas smaleste parti, og gjør det mulig for skip å ta en «snarvei» ­mellom Atlanterhavet og Stillehavet, via Gatúnsjøen. Anlegget var, da det ble bygget, blant de største og vanskeligste ingeniørprosjekter noensinne.

Ved siden av Suezkanalen er Panama­kanalen verdens viktigste kanal. Den har hatt stor innflytelse på sjøfarten, ettersom skip ikke lenger behøver å dra den lange og reisen via Drakestredet rundt Kapp Horn (eller gjennom Magellanstredet) på Sør-Amerikas sørspiss. En seilingsrute fra New York til San Francisco gjennom kanalen er på 5130 nautiske mil (9500 kilometer), noe som er under halvparten av den tidligere ruten rundt Kapp Horn, som er 22.500 kilometer lang.

Conquistadorene var først

Første gang en skipskanal gjennom Panama ble nevnt, var i 1534, da Karl V av Det tysk-romerske rike og konge av Spania ville undersøke om det gikk an å bygge en kanal som ville forkorte skipsreisen ­mellom Spania og Peru, så vel som å gi Det ­spanske imperiet en taktisk militær grense mot portugiserne.

Under en ekspedisjon i årene 1788–1793, argumenterte Alessandro Malaspina for fordelene med en kanal, og utarbeidet planer for hvordan den skulle bygges.

Men det første forsøket på å konstruere en kanal skjedde først i 1880 under fransk lederskap – og forsøket kollapset full­stendig.

Bygget av USA, eies av ­Panama

Panama og USA inngikk i 1903 en avtale som innebar at USA skulle bygge og ­forvalte Panamakanalen samt en åtte kilometer bred landremse på hver side av ­kanalen, Panamakanalsonen. ­Konstruksjonen av kanalen ble siden overvåket av ingeniørtropper fra USA mellom 1904 og 1914.

Da kanalen omsider åpnet den 15. ­august 1914, var den et teknologisk ­vidunder. En kompleks serie av sluser gjorde det mulig for datidens største skip å ­passere. Kanalen var et viktig ­ økonomisk og strategisk støttepunkt for USA, og ­revolusjonerte skipstrafikken i hele verden.

Utbyggingen av den 80 kilometer lange kanalen ble hjemsøkt av problemer, inkludert sykdommer (spesielt malaria og gulfeber) og massive jordskred. Så mange som 27.500 arbeidere skal ha mistet livet under byggingen av kanalen.

I 1977 gikk USA med på krav om tilbake­føring av kanalen og ved midnatt 31. desember 1999 overtok Panama kontrollen.

Rekorden er under tre tiner

Panamakanalen har siden åpningen vært en nøkkelkanal for internasjonal sjøfart. Hvert år trafikkeres kanalen av mer enn 14.000 fartøy, som frakter mer enn 200 millioner tonn last. Nesten en million fartøy har ­passert gjennom kanalen siden åpningen.

Den største vekten som er fraktet på et skip gjennom kanalen var da tankeren «Arco Texas» passerte med en last på 65.300 tonn olje i 1981. Det lengste skipet som har passert gjennom kanalen er «San Juan Prospector», med en lengde på 299 meter og en bredde på 32,6 meter. Det bredeste er slagskipet USS «New Jersey», som er 294,2 meter langt og 32,91 meter bredt.

Den raskeste passeringen gjennom kanalen ble gjort av en av den ­amerikanske marinens hydrofoilbåter i 1979, som brukte 2 timer og 41 minutter.

Kanalen består av to kunstige sjøer, flere utvidede eller kunstige kanaler og tre grupper av sluser. Nok en kunstig innsjø, Alejuelasjøen, fungerer som vannreservoar for kanalen.

Opprør i 1964

Da japanerne ødela det meste av den amerikanske stillehavsflåten ved angrepet på Pearl Harbor i desember 1941, sendte amerikanerne skip fra østkysten via ­Panamakanalen, også store hangarskip, for å gjenoppbygge marinenærværet i ­Stillehavet.

Etter andre verdenskrig fortsatte USAs kontroll over kanalsonen å være et omstridt emne og endte i opprør som på martyrenes dag, den 9. januar 1964, tok livet av 21 panamanere og 4 amerikanske soldater.

Konkurranse?

Etter å ha hatt en særstilling i mange år, har Panamakanalen i senere tid møtt økende konkurranse fra flere hold. Det spekuleres i om muligheten for å bygge en kanal gjennom Mexico eller Colombia som skal klare å håndtere betydelig større fartøy. Det finnes i tillegg forslag om en ny rute gjennom Nicaragua, dels en kanal foreslått av regjeringen, og dels et par private forslag om en jernbaneforbindelse mellom havner på hver sin kyst.

Fun fact

La oss si at du vil reise sjøveien vestover til Hawaii. Fra Europa drar du over Atlanterhavet, gjennom Det karibiske hav og frem til punktet der Panamakanalen ­begynner – det punktet kaller vi A. Så forlater du kanalen ved punkt B og reiser videre vest­over på Stillehavet. Da forventer du nok at reisen har gått mot vest hele tiden, men faktum er at A ligger lenger vest enn B. 
I selve kanalen reiser du østover.

Neste gang: Kapellbrücke


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no