ANNONSE

Du store verden

Kapellbrücke

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Colourbox


Publisert: 19.03.2016

Luzern i den tysktalende delen av Sveits ligger nedenfor ­fjellene i det norvestlige hjørnet av ­Vierwaldstättersjøen. Byens tidligere forsvarsanlegg er nå dens hovedattraksjon: Europas eldste trebro, Kapellbrücke, bygd i 1333, går diagonalt 200 meter på tvers over elven Reuss. Nær den sørlige enden av broen står det åtte­kantede Wasserturm (vann­tårnet) med teglsteinstak. Det har gjort tjeneste som fengsel, tortur­kammer og skattkammer.

Luzern er en by i det nordlige, sentrale Sveits. Byen er hovedstad både i kantonen Luzern og i distriktet med samme navn. Kommunen har rundt 80.000 innbyggere og et areal på 29 km². Luzern er den største byen i Sentral-Sveits og et senter for transport, telekommunikasjon og styresmakter i regionen.

Byen er et trafikknutepunkt ved jernbanen over St. Gotthard-passet og E9 mellom Basel og Milano over St. Gotthard. Det er stor handels-, bank- og forsikringsvirksomhet i byen. Luzern har i lange tider vært et populært turistmål, med et praktfullt utsyn mot fjellheimen øst og sør for byen.

Storbrann i 1993

Under broens takbjelker er det 112 malerier som stammer fra tidlig på 1600-tallet, og som ble restaurert tidlig på 1900-tallet. De viser Luzerns historie og tapre gjerninger utført av folk i dette området, som spilte en sentral rolle i kampen for Sveits’ uavhengighet. De illustrerer også livet til og legendene som fortelles om Luzerns to skytshelgener – St. Léger og St. Maurice.

Broen ble kraftig ødelagt under en brann i 1993, men ble pietetsfullt ­restaurert og bygget opp igjen – og broen ser nå akkurat ut som den gjorde før brannen.

Veien til sveitsisk uavhengighet

Luzern fant lykke og rikdom på 1200­-
­tallet, da byen ble et viktig ­kommersielt sted med åpningen av fjellovergangen gjennom St. Gotthard-passet.

Sveits var den første demokratiske staten i Europa, og demokratiets vugge sto i området omkring Vierwaldstätter See.

I 1291 undertegnet ­representanter for tre kantoner – eller «skogstater» – en traktat om gjensidig hjelp. Dette blir betraktet som tidspunktet for grunn­leggelsen av den sveitsiske ­konføderasjonen, som Luzern sluttet seg til i 1332 for å beskytte sine handels­interesser. Det var i denne perioden byens hoved­forsvarsverk ble bygd. Det omfatter broen og muren med vakttårnene, som fremdeles står på nordbredden av elven Reuss.

Neste gang: Hollywood-skiltet


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no