ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Arbeid og skole som medisin

Tekst: Lise Movinckel


Publisert: 19.03.2016

En diagnose skal ikke stoppe deg! Hos JobbResept treffer du mennesker med erfaring, nettverk og vilje til å hjelpe unge mennesker videre i livet.


Til tross for to episoder med alvorlig psykisk lidelse med innleggelser på sengepost ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus og påfølgende innleggelse på DPS klarte hun å beholde studentstatusen, gjøre ferdig bacheloroppgave og eksamener og bestå økonomiutdannelsen ved Universitetet i Stavanger.

«Spørsmålet om framtiden var det som tynget meg mest mens jeg var i psykose. Du trenger så sårt å få en pause fra det sykelige, og mer fokus på det som gjør deg lik og normal. Du trenger å bli sett for dine evner alene, slik at du for deg selv kan muliggjøre de livsoppgaver som oppleves viktige for å ha en framtid,» sier en ung deltaker om tiltakene SkoleResept og JobbResept.

Jobb og skole ved psykose

JobbResept startet opp i 2003 og gjort arbeid til en naturlig del av behandlingen av pasienter ved Avdeling Unge Voksne i Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger. Metoden vi bruker kalles IPS. Denne tilnærmingen har langt større suksess når det gjelder overgang til arbeid hos denne målgruppen, enn andre typer arbeidsmarkedstiltak. Metoden har siden 2014 også blitt brukt til skole og studier, i SkoleResept. JobbResept og Skoleresept gjør banebrytende arbeid innen behandling for psykosepasienter og er blitt lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt.

Psykoselidelser er blant de mest alvorlige psykiske lidelsene, og rammer særlig unge mennesker mellom 16-25 år. Psykoselidelser kjennetegnes blant annet av hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser. De fleste blir bedre, men på tross av dette ser en lav arbeidsdeltakelse og skolefrafall hos mange.

Del av behandlingen

Oppfølging i Skole- og Jobb­Resept skal være en integrert del av behandlingen unge pasienter får for psykose, og i noen tilfeller ved affektive lidelser som mani og depresjon. En behandler innen spesialisthelsetjenesten (Helse Stavanger) henviser pasienten og beholder sitt behandlingsansvar gjennom oppfølgingsperioden, slik at fokus i Skole- og Jobb­Resept blir nettopp fungeringen i arbeid og skole og ikke den ­psykiske lidelsen.

Jobb-/SkoleResept har 11 ansatte og holder til i kontorer like utenfor sykehusområdet. Men mye av arbeidet blir gjort sammen med pasienten og arbeidsgiver eller lærer, på arbeidsstedet eller på skolen.

En 13 år gammel elev i SkoleResept oppsummerer konseptet slik: «SkoleResept hjelper meg til å hjelpe meg selv og da føler jeg meg mer samlet i hode og kropp. Alt dette er verktøy jeg trenger for å ha det bra og det gir meg økt skolelyst.»

IPS er en tilnærming bestående av sju hovedelementer:

1. Ansettelse i det ordinære arbeidslivet er det primære målet – «ekte arbeid» heller enn skjermet arbeid og arbeidstrening.

2. Det er ingen eksklusjonskriterier – alle som ønsker det, er kvalifisert for IPS.

3. Jobbsøking kommer raskt i gang – minimal arbeidsforberedende trening.

4. Arbeidskonsulenter/tilretteleggere og klinisk team er samlokalisert og arbeider sammen, med sysselsetting som en integrert del av den samlede tiltaksplanen.

5. Jobbsøking styres av individuelle preferanser og av valg heller enn faglige vurderinger.

6. Bistanden er tidsubegrenset og individualisert, og gis til både arbeidsgiver og arbeidstaker.

7. Det gis rådgivning om finansielle støtteordninger, rettigheter og krav, også med tanke på overgangen fra å være stønadsmottaker til lå bli lønnsmottaker.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no