ANNONSE

HUS & HAGE

Fungerende røykvarsler redder liv

Tekst: Bente Henriksen, informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS


Publisert: 19.03.2016

I forbindelse med påsken deltar Rogaland brann og redning IKS i Hytte­kampanjen i regi av Norsk brannvernforening. Branninspektør Geir Thorkelsen og hans kollegaer oppsøker da folk som er på vei til hytta med nyttig brannforebyggende informasjon, og ekstrabatteri til røykvarsleren.


Husk å tenke sikkerhet enten du skal tilbringe påsken på hytta, eller om du velger å være hjemme og feire bypåske. Fungerende røykvarslere redder liv hvert år – og uten batteri som virker så virker heller ikke røykvarsleren.

 

 

– Hva er det som piper hvis det begynner å brenne, for å redde menneskeliv, spør brann­inspektør Geir Thorkelsen i Rogaland brann og redning IKS retorisk. Han opplever dessverre ofte at boliger mangler fungerende røykvarsler når han er ute på boligtilsyn.

 

Nye krav

– Det er ikke uten grunn at det fra nyttår har kommet nye krav for hvilke områder i bolig og fritidsbolig røykvarsler skal dekke. Røykvarsleren sin oppgave er å varsle alle personer i bygget hvis det oppstår brann, slik alle skal komme seg ut i sikkerhet, fortsetter Thorkelsen. Nye krav i Forskrift om brannforebygging fastsetter at det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Det vil derfor gjerne være behov for mer enn en røykvarsler i hver etasje.

 

Tidlig varsling

– Ved tidlig røykvarsling øker sannsynligheten for å overleve brann betraktelig, fordi det ofte er brannrøyken som tar livet av personer, sier Thorkelsen.

– En røykvarsler er ingen stor utgift, men den kan bidra til å redde liv. Selv om det er satt et minimumskrav til røykvarsler, er det viktig å ikke glemme soverom. På soverom i dag er det ofte mye elektrisk utstyr som sviver og går hele døgnet. Skulle det begynne å brenne på soverom mens du ligger og sover, er det viktig å få tidlig varsling. Røykvarsleren utenfor soverommet vil kanskje ikke være nok, mener han.

 

Dårlig varsling på hytter

En ny undersøkelse viser at nær 40 prosent ikke sjekker røykvarsleren på hytta på en slik måte at man kan være trygg på at den virker.

– Dette er alarmerende, sier seksjonsleder Richard Gundersen i Rogaland brann og redning IKS.

– Røykvarsleren er trolig den viktigste brannforebyggende inn­retningen man har. Skal man være trygg på at den virker som den skal, må man teste den ofte. Aller helst hver gang hytta tas i bruk. Kun da kan man være sikker på at den fungerer tilfredsstillende, sier Gundersen.

 

Pass på piper og ildsteder

Anslag viser at verdier for over 260 millioner gikk tapt i hyttebranner i fjor. Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken til hyttebranner. I tillegg er håndverksmessig egeninnsats ofte vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.

 

Utenfor allfarvei

Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig. Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, i tillegg til et godkjent brannslukkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slukke en eventuell brann.

– Det er forskjell på diverse slukkemidler. Kjøper du er slukkemiddel på for eksempel 34A kan du slukke cirka 3,4 m langt på et bål som er 50 x 50 cm. Et apparat med høyere slukkeeffekt på 55A, slukker over 2 m lenger, forklarer branninspektør Geir Thorkelsen. På hytta kan det være langt fram for nærmeste brannvesen.

– På treverk har pulver bedre slukkeeffekt enn skum, avslutter han.

Sjekkliste for brannsikkerhet ­
på hytta:
• Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta.

• Test også en gang i året med røyk.

• Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.

• Gå aldri fra levende lys.

• Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.

• Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.

• Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.

• Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.

• Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.

• Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no