ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Reiseregninger, dugnad og frivillighet

Vår nyvalgte Idrettspresident fra Randaberg har fått mye kjør i media den siste tiden. I en serie av artikler har VG satt fokus på pengebruk og mangel på åpenhet i de mange særforbundene som er under paraplyen til Norges Idretts­forbund. VG har møtt en kraftig betongmur i forsøket på å få detaljer fra enkelte særforbund når det gjelder millionlønninger og reiseregninger. Slik blir det trøbbel av.

Er vi ikke bedre enn pampene i FIFA og IOC?

Det er først og fremst Norges Fotballforbund som har vært utgangspunktet for VGs gravende journalister. Med et bakteppe hvor hele Norges ­befolkning har ristet på hodet av pampevelde og korrupsjon i internasjonal idrett, er det overraskende å oppdage at vi finner spor av denne kulturen på vår egen hjemmebane. Mye av motstanden mot et OL i Oslo var basert på avskyen for OL-­baronene, med 4000 siders spesifikasjon og krav om blant annet cocktailparty med kongen, og 24 timers limousine service og tilgjengelig åpen bar. Når kostnadene til lønn i Norges Fotballforbund bare de to siste årene har økt med 59 millioner, og mange har lønn langt over statsministeren, er det noe som er feil. Når en lunch koster kr 4.500 og betales av offentlige midler, er det noen som ikke har forstått noe. Det blir ikke bedre av at den nyvalgte fotball­presidenten uttaler at åpenhet i idretten ikke dreier seg om å gå ned på bilagsnivå, men å by på seg selv. Når en flyreise til USA og til Østen koster nærmere 60.000.- er det noen som burde bli bedre på innkjøp, i alle fall så lenge det meste betales med felleskapets midler. Til sammenligning var jeg og 4 kompiser i California i høst og betalte 3.700 per billett tur retur. I juni tar jeg med familien til Hong Kong og Vietnam og betaler litt over 5.000 per billett tur /retur.

Ikke toppen av et isfjell

I 6 år har jeg tidligere vært styremedlem i idrettslaget Friskis & Svettis Norge, som er en del av særforbundet Norges Fleridrettsforbund, og er under paraplyen til Norges Idrettsforbund. I den forbindelse har jeg hatt mange møter på Idrettens hus ved Ullevaal Stadion, og over tid møtt representanter fra mange forskjellige særforbund. Mitt inntrykk av idrettsbevegelsen totalt sett, er at det preges av stor nøkternhet og fokus på reduserte kostnader i alle sammen­henger. Slik må det også være. Jeg tror en organisasjon som Fotballforbundet ikke er ­representativt for resten av særforbundene. Men at det er all grunn til å slå alarm ved opp­lysninger som er kommet fram fra Fotballforbundet, og det er tydelig for meg at her er administrasjonen på villspor, og at styret må ta nødvendige grep.

Hva er kraften i en frivillig organisasjon?

Jeg ser at Fotballforbundet argumenterer for at det er nødvendig med høye lønninger for å rekruttere de rette personene. Det tror jeg er feil. Jeg tror de har misforstått. Veksten i et særforbund er ikke avhengig av å ha topp næringslivs­ledere til å styre skuta. Det er heller motsatt. Vi trenger idealistene, som brenner for saken. Samtidig må en ikke glemme at det er på grasrotnivå det skal skje. Når staten bidrar med nærmere 3 milliarder kroner per år, er det fordi en ønsker å få frem bredden i hele Norge. Spesielt med fokus på de unge. Dugnads­ånden råder. Overalt selges det vafler, kaffe, dopapir, og frivillige legger ned et fantastisk arbeid som trenere, styremedlemmer, materialforvaltere og støtte­apparat. Denne indre styrken i frivillig innsats er den viktigste kraften i enhver frivillig organisasjon. Når et særforbund «sløser», betyr det mindre fotballer og utstyr til 10-åringen på «løkka». I tillegg til at grasrota blir provosert, og idretts­bevegelsens omdømme blir svekket. Takket være VG denne gang, tror jeg dette vil være en «wake up call» for mange ansatte i noen særforbund, og medvirke til at styrene retter mer fokus på sin egen ­administrasjon. Selv om det er noen særforbund som synes å være på villspor, er det all grunn til å være stolt av den flotte norske idretts­bevegelsen.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no