ANNONSE

SAMFUNN

Nå skal strendene ryddes rene

Tekst: Malin Jacob, Hold Norge Rent


Publisert: 16.04.2016

NASJONAL DUGNAD: Behovet for strandrydding er stort, og nå er forberedelsene til vårens aksjoner i full gang. (Foto: Bo Eide)

Vårens aksjon for å rydde norske strender rene for skrot og avfall ligger an til å få rekordoppslutning. Kampen mot marin forsøpling engasjerer tusener av frivillige i hele landet.

– I fjor deltok drøyt 19000 mennesker kysten rundt. I år er målet å runde 25000 strandryddere, sier prosjektleder Malin Jacob i Hold Norge Rent, som koordinerer arbeidet med de landsdekkende dugnadene mot forsøpling i strandsonen.

Strandryddedagen har vært arrangert årlig siden 2011. Oppslutning og resultater har pekt oppover hvert eneste år. I 2015 ble strender tilsvarende en strekning på 60 mil ryddet for 245 tonn søppel.

– I tillegg til innsamling og avfallsbehandling er også dokumentasjon av hva vi finner en viktig del av jobben. Plast utgjør en stor andel. I tillegg er det mye isopor, tau, byggematerialer og matemballasje. Ved å påvise dette blir det lettere å anbefale tiltak og motivere til å forbedre vaner.

Nå er rekrutteringen til årets rydding i full gang. Offisiell aksjonsdag er lørdag 7. mai. Mange skoleklasser og bedrifter legger dugnaden til dagen før, og også andre datoer kan være aktuelle enkelte steder.

Nye støttespillere

– Et positivt trekk er at også svært mange virksomheter og organisasjoner har gått inn som medlemmer og støttespillere. De er flinke til å mobilisere folk til strandrydding, og noen organiserer også egne, lokale aksjoner. Dette øker slagkraften vår betydelig, og gir håp om nye rekorder, sier Malin Jacob.

Novasol, som driver utleie av hytter og feriehus, er blant bedriftene som har engasjert seg. Både egne medarbeidere, kunder og eiere av hyttene som inngår i den norske utleieporteføljen, har blitt oppfordret til å gjøre en innsats.

– Rene strender og ren natur er viktig for de friluftsopplevelser hytteturistene ønsker seg, så dette er det veldig naturlig for oss å støtte. Signalene så langt tyder på at en god del av våre folk kommer til å slutte opp om dette, sier Pia Buen, salgs- og markedsansvarlig for Novasol i Norge.

De som ønsker å bidra kan enten gå sammen om egne ryddeaksjoner, eller melde seg på en av de mange hundre lokale arrangementene som planlegges. Novasol kommer til å sende alle sine påmeldte en egen ryddepakke med hansker, søppelsekker og praktisk veiledning.

En folkebevegelse

Strandryddedagen er en del av en internasjonal dugnad som har pågått i en årrekke, med utspring i den amerikanske organisasjonen The Ocean Conservancy. Til nå har nærmere ti millioner mennesker i mer enn 150 land deltatt.

Den norske våraksjonen er koordinert med det felleseuropeiske prosjektet «Clean up Europe».

– I EU har marin forsøpling fått økt oppmerksomhet. Temaet tillegges stor vekt i miljøarbeidet, og ambisjonene er høye. Dette problemet stoppes jo ikke av landegrenser, så den internasjonale forankringen kan vise seg viktig for å oppnå resultater, sier Malin Jacob i Hold Norge Rent.

Også sammenlignet med de øvrige europeiske deltaker­landene gjør norske strandryddere en formidabel innsats.

– Vi tilhører topp tre i oppslutning, så dette er i ferd med å bli en ordentlig folkebevegelse, sier Malin Jacob.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no