ANNONSE

KULTUR

Stor suksess med små bøker

Tekst og foto: Svein Kåre Gunnarson


Publisert: 16.04.2016

Heine Vihovde Vestvik er fagkonsulent og forfatter og er bosatt i Haugesund. Bøkene «Den lille tilknytningsboka» og «Den lille foreldretrøsteboka» trykkes nå i et tredje opplag. Sammen med «Den lille foreldrekjæresteboka», som kom ut i 2015, er bøkene hans til sammen trykket i 4000 eksemplarer.

– Det er veldig kjekt at for­laget nå trykker enda et opplag av disse bøkene. Bøkene er populære, og de har vært etterspurte av folk både med og uten faglig bakgrunn. De har vært kjøpt av foreldre med både yngre og eldre barn, og av foreldre som venter barn. De har også vært populære for foreldre med foster- og adoptivbarn. Det er mange som bruker dem som gavebøker, for eksempel som nyfødt- eller dåpsgave. De har også blitt kjøpt inn av barneverntjenester og andre organisasjoner som jobber med barn.

Jeg tror noe av fordelen med bøkene er at de er lettleste og korte, og at de kommer raskt til poengene og er skrevet med litt humor og med hverdagslige eksempler som de fleste kjenner seg igjen i. Men det som mange har gitt tilbakemeldinger på, og som kanskje er viktigere, er at mange føler rådene hjelper dem i en utfordrende hverdag i familien.

Jeg begynte å studere temaet tilknytning og lære meg tilknytningsterapi i 2009, og dette har siden vært hovedperspektivet i mitt arbeid. I min jobb som fagkonsulent på Solstrand Barnevernsenter bruker jeg daglig prinsippene fra bøkene i veiledningen av foreldre, og jeg ser at dette nytter. Selv om de fleste poengene fra bøkene kanskje er lette å forstå, erfarer de fleste at det likevel skal en god innsats til hvis en vil forandre på forholdene i hjemmet. Det kan godt ta ett år å reparere en tilknytning som har fått en skjevutvikling i livets første år, hvis familien for eksempel har vært utsatt for mye stress.

Tilknytningsperspektivet, som alle tre bøkene er skrevet ut i fra, gir hjelp for foreldre til å bygge en god relasjon til sine barn, noe som igjen gir grunnlag for bedre kommunikasjon i familien, mer samarbeid mellom foreldre og barn, og mer harmoniske og avbalanserte barn.

Relasjonen er det viktigste aspektet av et foreldre-barn-forhold, og tilknytningsperspektivet gir foreldre en god og grunnleggende forståelse av hvordan en skal bygge denne relasjonen. Jeg har selv erfart at dette nytter, og jeg er glad jeg lærte om tilknytning på et tidlig tidspunkt i mitt familieliv. Perspektivet har guidet meg gjennom mange vanskelige situasjoner med mine egne barn.

Å forholde seg til barnets indre liv, dets følelser, er fortsatt litt nytt for oss. Forskningen har i de senere årene vist hvor viktig dette er, men mange av oss er ikke selv oppdratt slik. Tanken om at vi som foreldre kanskje har som vår viktigste oppgave å hjelpe barnet med å forstå og regulere sine egne følelser er både ny og utfordrende. Disse bøkene er skrevet for å gi foreldre hjelp og støtte nettopp til dette. Å investere i relasjonen til ditt barn er kanskje den mest betydningsfulle investeringen du noen gang kan gjøre, avslutter Vihovde Vestvik.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no